Termíny

14.5.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »


Akreditační komise MŠMT neudělila akreditaci novému magisterskému oboru Softwarové inženýrství

Související aktivity

Jak vyplývá ze zápisu ze zasedání Akreditační komise MŠMT ve dnech 13-14. dubna. 2011, AK neudělila akreditaci oboru Softwarové inženýrství s doporučením realizovat zaměření na softwarové inženýrství pomocí rozšíření nabídky povinně volitelných předmětů u studijního oboru Informační systémy a technologie a předejít tak tříštění struktury oborů.

KIT projedná možnosti, jak v rámci stávajícího oboru Informační systémy a technologie zajistit větší specializaci studentů vhodnou strukturou oborově volitelných předmětů.