Termíny

-

-

-

Více... »


Obor Informatika

Bakalářský obor Informatika byl od školního roku 2014/2015 nahrazen novým oborem Aplikovaná informatika.

Pro stávající studenty oboru Informatika jsou zde uvedeny informace týkající se dokončení jejich studia.