Termíny

2.3.2018 09:00 - Magisterské promoce

2.3.2018 13:00 - Bakalářské promoce


Obor Informatika

Bakalářský obor Informatika byl od školního roku 2014/2015 nahrazen novým oborem Aplikovaná informatika.

Pro stávající studenty oboru Informatika jsou zde uvedeny informace týkající se dokončení jejich studia.