Termíny

26.6.2017 - Magisterské promoce

29.9.2017 - Děkanský den

Více... »


Obor Informatika

Bakalářský obor Informatika byl od školního roku 2014/2015 nahrazen novým oborem Aplikovaná informatika. Pro stávající studenty oboru Informatika jsou zde uvedeny informace týkající se dokončení jejich studia.