Termíny

29.9.2017 - Děkanský den

-

-

Více... »


Termíny a rozpis státních závěrečných zkoušek bakalářského oboru Informatika

Platí pro studenty obhajující bakalářskou práci na katedře informačních technologií

V akademickém roce 2016/2017 se budou státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací konat v těchto termínech:
  • 23.1. - 2.2.2017 (bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 14.12.2016 do 14:00)
  • 12.6 - 22.6.2017 (bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 3.5.2017 do 14:00 )
Student, který chce absolvovat státní zkoušku v některém z uvedených termínů musí:
  • odevzdat bakalářskou práci na katedře informačních technologií v termínu, který předchází termínu zkoušky,
  • zapsat si mimosemestrální kurzy Obhajoba bakalářské práce DIP_B a Státní zkouška ze studijního oboru AI
  • student se nezapisuje na konkrétní termín zkoušky, ten je mu v uvedeném období přidělen a nalezne ho v rozpisu, který je uveden na této stránce nejpozději týden po odevzdání práce,
  • nejpozději 3 dny před termínem konání státní zkoušky musí mít splněny všechny studijní povinnosti bakalářského studia (samozřejmě mimo státní zkoušku a obhajobu práce).
  Upozorňujeme studenty, že čas uvedený v rozpisu, je čas, kdy začíná samotná zkouška. Student si tedy tahá otázku a připravuje si odpověď již v době zkoušení studenta, který je v rozpisu uveden před ním. Proto žádáme, aby jste se na zkoušku dostavili včas, podle následujících pokynů:
  • Student, který je na rozpisu uveden jako první v 8:00 (případně 9:00, 13:00, 14:00), se dostaví v 7:30 ( 8:00, 12:30, 13:30) na sekretariát katedry informačních technologií NB 415.
  • Student, který je na rozpisu uveden jako první v jiném čase než v 8:00 , se dostaví minimálně hodinu a půl před místnost konání zkoušky.
  • Studenti, kteří jsou druzí a třetí, se dostaví v 8:00 (13:00, 14:00) před místnost konání zkoušky.
  • Studenti na dalších místech v pořadí se dostaví vždy o hodinu a půl dříve před místnost konání zkoušky.
 
23. ledna 2017 - místnost NB 471 23. ledna 2017 - místnost NB 470
složení komise prof. Ing. Václav Řepa, CSc. prof. Ing. Josef Basl, CSc.
Ing. Jarmila Pavlíčková, Ph.D. Ing. Rudolf Pecinovský, CSc.
09:00 Madhi Simona Škovran Jan
09:45 Lazar Lukáš Borza Tomáš
10:30 Tělecká Tereza Trnková Michaela
11:15 Prokeš David Matějka Martin
12:00 Hanesová Andrea
12:45 Pakandl Lukáš
 
26. ledna 2017 - místnost NB 470
složení komise doc. Ing. Jan Pour, CSc.
Ing. Jarmila Pavlíčková, Ph.D.
12:00 Vallušová Veronika
12:45 Nguyen Manh Tho
 
30. ledna 2017 - místnost NB 470 30. ledna 2017 - místnost NB 469
složení komise doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. doc. Ing. Jan Pour, CSc.
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. RNDr. Helena Palovská, Ph.D.
prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
08:00 Buk Jindřich Aschmann Jakub
08:45 Zeman Ondřej Grečner Eduard
09:30 Trang Tung Kochkonyan Gretta
10:15 Rakhmanova Malika Gabauer Jiří
10:45 Mazanec Štěpán
11:15 Štrajt Vítězslav
11:45 Kmoníčková Adéla
12:15 Ruššinová Dominika
12:45 Žabka Michael
13:15 Pagáčová Anna
13:45 Panský Jan
 
31. ledna 2017 - místnost NB 472 31. ledna 2017 - místnost NB 470
složení komise doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.
Ing. Rudolf Pecinovský, CSc. RNDr. Helena Palovská, Ph.D.
11:00 Vejmělek Vojtěch
11:45 Křepela Josef
12:30 Vavroch Zdeněk
13:00 Nizamov Kirill
 
31. ledna 2017 - místnost NB 471
složení komise doc. Ing. Jan Pour, CSc.
Ing. Zuzana Šedivá, Ph.D.
08:45 Jäger Marcel
09:30 Dlauhá Dominika
10:15 Fausek Roman
11:00 Haberzettl David
 
1. února 2017 - místnost NB 471 1. února 2017 - místnost NB 472
složení komise doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
Ing. Tomáš Bruckner, Ph.D. RNDr. Helena Palovská, Ph.D.
08:00 Mišenko Jakub
11:00 Nguyen Trung Hoa
11:45 Sapegina Evgeniya
12:30 Nemčok Viktor
12:45 Dvorský Petr