-

-

Více... »


Termíny a rozpis státních závěrečných zkoušek bakalářského oboru Aplikovaná informatika

Platí pro studenty obhajující bakalářskou práci na katedře informačních technologií

V akademickém roce 2017/2018 se budou státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací konat v těchto termínech:

  • 24.1. - 2.2.2018 (bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 13.12.2017 do 14:00)
  • 11.6 - 21.6.2018 (bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 2.5.2018 do 14:00)

Student, který chce absolvovat státní zkoušku v některém z uvedených termínů musí:

  • odevzdat bakalářskou práci na katedře informačních technologií v termínu, který předchází termínu zkoušky,
  • zapsat si mimosemestrální kurzy Obhajoba bakalářské práce DIP_B a Státní zkouška ze studijního oboru AI
  • student se nezapisuje na konkrétní termín zkoušky, ten je mu v uvedeném období přidělen,
  • nejpozději 3 dny před termínem konání státní zkoušky musí mít splněny všechny studijní povinnosti bakalářského studia (samozřejmě mimo státní zkoušku a obhajobu práce).

Upozorňujeme studenty, že čas uvedený v rozpisu, je čas, kdy začíná samotná zkouška. Student si tedy tahá otázku a připravuje si odpověď již v době zkoušení studenta, který je v rozpisu uveden před ním. Proto žádáme, aby jste se na zkoušku dostavili včas, podle následujících pokynů:

  • Student, který je na rozpisu uveden jako první v 8:00 (případně 9:00, 9:30, 12:00, 13:00, 14:00), se dostaví v 7:30 ( 8:30, 9:00, 11:30, 12:30, 13:30) na sekretariát katedry informačních technologií NB 415.
  • Student, který je na rozpisu uveden jako první v jiném čase než v 8:00 , se dostaví minimálně hodinu a půl před místnost konání zkoušky.
  • Studenti, kteří jsou druzí a třetí, se dostaví v 8:00 (13:00, 14:00) před místnost konání zkoušky.
  • Studenti na dalších místech v pořadí se dostaví vždy o hodinu a půl dříve před místnost konání zkoušky.

Rozpis státních zkoušek bude zveřejněn začátkem ledna 2018.