Termíny

29.9.2017 - Děkanský den

-

-

Více... »


Termíny a rozpis státních závěrečných zkoušek bakalářského oboru Aplikovaná informatika

Platí pro studenty obhajující bakalářskou práci na katedře informačních technologií

V akademickém roce 2016/2017 se budou státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací konat v těchto termínech:
  • 23.1. - 2.2.2017 (bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 14.12.2016 do 14:00)
  • 12.6 - 22.6.2017 (bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 3.5.2017 do 14:00 )
Student, který chce absolvovat státní zkoušku v některém z uvedených termínů musí:
  • odevzdat bakalářskou práci na katedře informačních technologií v termínu, který předchází termínu zkoušky,
  • zapsat si mimosemestrální kurzy Obhajoba bakalářské práce DIP_B a Státní zkouška ze studijního oboru AI
  • student se nezapisuje na konkrétní termín zkoušky, ten je mu v uvedeném období přidělen a nalezne ho v rozpisu, který je uveden na této stránce nejpozději týden po odevzdání práce,
  • nejpozději 3 dny před termínem konání státní zkoušky musí mít splněny všechny studijní povinnosti bakalářského studia (samozřejmě mimo státní zkoušku a obhajobu práce).

Rozpis termínů státních závěrečných zkoušek konaných v lednu 2017 bude zveřejněn po odevzdání bakalářských prací na stránce oboru Informatika.