Termíny

10.11.2017 15:00 - Doktorské promoce

-

-

Více... »


Učební plán pro bakalářský obor Aplikovaná informatika

Pro konkrétního studenta je platný studijní plán, který platí v době jeho nástupu do studia. Pokud katedra připraví nový předmět (týká se předmětů oborově volitelných) bývá zařazen i do starších studijních plánů, aby si jej mohli zapsat i studenti, kteří již obor studují. Změny v počtech kreditů v skupinách atd. se zpětně nemění. Každý student si může pro něj platný studijní plán najít v InSISu. Každý školní rok je připravována pro nově přijaté studenty tištěná podoba studijního plánu. Tuto verzi studijního plánu pro rok 2017/2018 si můžete stáhnout zde