Termíny

6.10.2017 - Bakalářské promoce

13.10.2017 14:00 - Magisterské promoce

10.11.2017 15:00 - Doktorské promoce

Více... »


Informace k vedlejší specializaci Softwarové inženýrství

Související aktivity

Nová vedlejší specializace Softwarové inženýrství bude schvalována vědeckou radou FIS, která se koná 24.11.2011. V případě schválení bude vedlejší specializace ihned zařazena do ISISu tak, aby se studenti na ni mohli registrovat a studovat ji od LS 2011/2012. Vedlejší specializace Softwarové inženýrství je zaměřena na přípravu specialistů schopných navrhovat a implementovat informační systémy. Cílovými profesemi absolventů vedlejší specializace jsou  vývojář/architekt ISmanažer vývoje aplikací. Vedlejší specializace Softwarové inženýrství je určena těm studentům, kteří mají o softwarové inženýrství zájem a mají základní znalosti v oblasti vývoje softwaru. Tyto znalosti mohli získat studiem bakalářského oboru Informatika či praxí v této oblasti. Tato vedlejší specializace je vhodným doplňkem studia hlavní specializace Informační systémy a technologie i dalších hlavních specializací na Fakultě informatiky a statistiky, případně dalších fakult VŠE. Povinné předměty      20 ECTS
Ident Název předmětu ECTS
4IT422 Architektonické a návrhové vzory 6
4IT442 Softwarový projekt 8
4IT421 Zlepšování procesů budování IS 6
Volitelné předměty    10 ECTS
Ident Název předmětu ECTS
4IT446 Řízení kvality softwaru 6
4IT481 Architektura orientovaná na služby 4
4IT430 Databázové návrhové vzory 4
4IT448 Tvorba uživatelského rozhraní s využitím WPF a Microsoft Silverlight 4
4IT447 Vývoj podnikových aplikací na platformě Java 6
4IT445 Vývoj webových aplikací s využitím frameworků 6