Termíny

10.11.2017 15:00 - Doktorské promoce

-

-

Více... »


Státní závěrečné zkoušky oboru Informační systémy a technologie

Navazující magisterské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška je tvořena:
  • Státní zkouškou ze studijního oboru Informační systémy a technologie
  • Obhajobou kvalifikační práce (diplomová práce)
  • Státní zkouškou z vedlejší specializace
Student musí státní zkoušku ze studijního oboru Informační systémy a technologie a obhajobu kvalifikační práce (diplomové práce) absolvovat v jednom termínu. Podmínkou je  splnění všech studijních povinností hlavní i vedlejší specializace, vyjma složené státní zkoušky z vedlejší specializace. V semestru, ve kterém chce student ukončit studium, si musí prostřednictvím ISISu zapsat dva předměty představující státní zkoušku a obhajobu diplomové práce. Jsou to mimosemestrální kurzy, které je možné zapsat si kdykoli v průběhu semestru. Student je musí mít zapsány nejpozději v den odevzdání diplomové práce. Student oboru Informační systémy a technologie si zapisuje tyto předměty vztahující se k hlavní specializaci:
Kód Název předmětu Ústav Garant Poznámka
IT1_1 Státní zkouška ze studijního oboru KIT O.Novotný -
DIP_D Obhajoba diplomové práce PEDO P.Dvořák společný předmět pro magisterské navazující obory celé školy