Termíny

30.3.2017 12:45 - Seminář Firemí data

13.4.2017 - Děkanský den

29.9.2017 - Děkanský den

Více... »


Termíny a rozpis státních závěrečných zkoušek

Aktuální termíny státních závěrečných zkoušek navazujícího magisterského studia se státní zkouškou na oborech Informační systémy a technologie a Kognitivní informatika Ve akademickém roce 2016/2017 se budou státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací konat v těchto termínech:
 • 23.1. - 2.2. 2017 (diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 12.12.2016 do 14:00 )
 • 1.6. - 9.6.2017 (diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 24.4.2017 do 14:00 )
Student, který chce absolvovat státní zkoušku v některém z uvedených termínů musí:
 • odevzdat diplomovou práci na katedře informačních technologií v termínu, který předchází termínu zkoušky,
 • při odevzdání práce student závazně nahlásí, z jaké oblasti bude volit otázku u státní zkoušky, podrobnější informace naleznete zde.
 • zapsat si mimosemestrální kurzy Obhajoba diplomivé práce DIP_D a Státní zkouška ze studijního oboru, pro IT má ident IT1_1 a pro KI KI1_1
 • student se nezapisuje na konkrétní termín zkoušky, ten je mu v uvedeném období přidělen a nalezne ho v rozpisu, který je uveden na této stránce nejpozději týden po odevzdání práce,
 • nejpozději 3 dny před termínem konání státní zkoušky musí mít splněny všechny studijní povinnosti magisterského studia (samozřejmě mimo státní zkoušku a obhajobu práce).

Rozpis státních zkoušek a obhajob diplomových prací v lednu 2017 bude zveřejněn po odevzdání diplomových prací

 • Student, který je na rozpisu uveden jako první v 8:00 (případně 13:00), se dostaví v 7:30 (12:30) na sekretariát KIT, č.dv. 415NB.
 • Student, který je na rozpisu uveden jako první v jiném čase než v 8:00 , se dostaví minimálně hodinu a půl před místnost konání zkoušky.
 • Studenti, kteří jsou druzí a třetí, se dostaví v 8:00 (13:00) před místnost konání zkoušky.
 • Studenti na dalších místech v pořadí se dostaví vždy o dvě hodiny dříve před místnost konání zkoušky.
Do InSISu budou termíny vloženy sekretářkou katedry, ona vás také na příslušný termín přihlásí.  
23. ledna 2017 - místnost NB 471 23. ledna 2017 - místnost NB 470 23. ledna 2017 - místnost NB 472
složení komise prof. Ing. Václav Řepa, CSc. prof. Ing. Josef Basl, CSc. prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
Ing. Jarmila Pavlíčková, Ph.D. Ing. Rudolf Pecinovský, CSc. Ing. Libor Gála, Ph.D.
08:00  Fišer Petr, Bc.  Kokeš Petr, Bc. Chmelař Ondřej, Bc.
09:00 Havránek Jiří, Bc.
10:00 Mischniuk Mykhailo, Bc.
11:00 Šťastný Martin, Bc.
12:00 Balák Martin, Bc.
 
24. ledna 2017 - místnost NB 469
složení komise prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
Ing. Tomáš Bruckner, Ph.D.
08:00  Hofrichterová Kateřina, Bc.
09:00  Janeczková Agata, Bc.
10:00  Knapovský Martin, Bc.
11:00  Zikmund Marian, Bc.
11:30  Křivanec Oto, Bc.
12:00  Žižka Ladislav
 
25. ledna 2017 - místnost NB 469
složení komise prof. Ing. Josef Basl, CSc.
Ing. Libor Gála, Ph.D.
08:00  Polák Tomáš, Bc.
09:00  Krbušek Adam, Bc.
10:00  Pavlíček Tomáš, Bc.
 
26. ledna 2017 - místnost NB470
složení komise doc. Ing. Jan Pour, CSc.
Ing. Jarmila Pavlíčková, Ph.D.
8:00  Herain Vít, Bc.
9:00  Lučan Martin, Bc.
10:00  Judová Eva, Bc.
11:00  Stríž Oliver, Bc.
 
27. ledna 2017 - místnost NB 470 27. ledna 2017 - místnost NB471
složení komise doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D. složení komise prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
Ing. Oleg Svatoš, Ph.D. Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.
08:00  Cirkovský Tomáš, Bc. 08:00  Němec Milan, Bc.
09:00  Schmidt Róbert, Bc. 09:00  Cabalka Martin, Bc.
10:00  Espinoza Felix, Bc. 10:00  Horák Vít, Bc.
11:00  Lisová Martina, Bc.
12:00  Vosecký Ondřej, Bc.
 
30. ledna 2017 - místnost NB 469
složení komise doc. Ing. Jan Pour, CSc.
RNDr. Helena Palovská, Ph.D.
11:00  Bednář Josef, Bc.
12:00  Ivanko Lukáš, Bc.
 
31. ledna 2017 - místnost NB 472 31. ledna 2017 - místnost NB470
složení komise doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. složení komise doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.
Ing. Rudolf Pecinovský, CSc. RNDr. Helena Palovská, Ph.D.
08:00  Musil Jiří, Bc. 08:00  Mačurová Kateřina, Bc.
09:00  Nová Jana, Bc. 09:00  Jirmusová Radka, Bc.
10:00  Kabrhelová Kateřina, Bc. 10:00  Holub Adam, Bc.
11:00  Pešat David, Bc.
12:00  Černý Martin, Bc.
 
31. ledna 2017 - místnost NB 471
složení komise doc. Ing. Jan Pour, CSc.
Ing. Zuzana Šedivá, Ph.D.
08:00  Novák Miroslav, Bc.
 
1. února 2017 - místnost NB 470 1. února 2017 - místnost NB472
složení komise doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D. složení komise prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
Ing. Libor Gála, Ph.D. RNDr. Helena Palovská, Ph.D.
08:00  Skrčený Vlastimil, Bc. 08:00  Vandírková Jana, Bc.
09:00  Velemínský Filip, Bc. 09:00  Novotná Jana, Bc.
10:00  Gruda Pavel, Bc. 10:00  Maršálek Tomáš, Bc.
11:00  Skalický Tomáš, Bc.
 
1. února 2017 - místnost NB 471
složení komise doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Ing. Tomáš Bruckner, Ph.D.
08:45  Annau Mike, Bc.
09:45  Štěpán Jakub, Bc.
10:45  Štross Pavel, Bc.
11:45  Světlík Martin, Bc.