Termíny

9.10.2017 - Volby do akademického senátu FIS

13.10.2017 14:00 - Magisterské promoce

10.11.2017 15:00 - Doktorské promoce

Více... »


Obor Kognitivní informatika (HS)

Související aktivity

Informace o navazujícím studijním oboru Kognitivní informatika studijního programu aplikovaná informatika jsou uvedeny na samostatném webu kogninfo.vse.cz. Pro studenty oboru Kognitivní informatika platí informace uvedené na kogninfo.vse.cz, vyjma oblasti diplomových prací. Informace v této oblasti jsou společné všem oborům navazujícího magisterského studia Aplikovaná informatika, které garantuje Katedra informačních technologií . Také rozpis pro státní zkoušku naleznete u termínů a rozpisů pro státní zkoušky oboru Informační systémy a technologie.