Termíny

6.10.2017 - Bakalářské promoce

13.10.2017 14:00 - Magisterské promoce

10.11.2017 15:00 - Doktorské promoce

Více... »


Ministerstvo vnitra – Administrátor projektu

Ministerstvo vnitra hledá administrátora pracovní skupiny pod Radou vlády pro informační společnost. Činnosti: Administrativní podpora chodu pracovní skupiny, tj.
  • svolávání a příprava jednání,
  • zpracování zápisu,
  • hlídání termínů,
  • sledování úkolů z jednáních popř. jejich plnění – např. zpracování stanovisek, dopisů,
  • aktualizace kontaktní matice,
  • koordinace předkládání výstupů,
  • administrace vnitro/mezi - resortního připomínkového řízení, atd.
Časové vytížení:
  • cca 0,5-1 den v týdnu (spíše dle domluvy než pravidelně)
  V případě zájmu se obracejte na Mgr. Lucii Vaníčkovou - lucie.vanickova (et) mvcr.cz.