Termíny

9.10.2017 - Volby do akademického senátu FIS

13.10.2017 14:00 - Magisterské promoce

10.11.2017 15:00 - Doktorské promoce

Více... »


Vedení katedry

Související aktivity

Jméno a příjmení Funkce
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Vedoucí katedry
Ing. Dušan Chlapek, Ph.D. Zástupce vedoucího katedry
Ing. Jarmila Pavlíčková, Ph.D. Tajemnice pro pedagogiku
prof. Ing. Václav Řepa, CSc. Garant magisterského oboru Kognitivní informatika
doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D. Garant magisterského oboru Podniková informatika