Termíny

29.9.2017 - Děkanský den

6.10.2017 - Bakalářské promoce

-

Více... »


Poslední termín pro odevzdání bakalářských prací pro obhajobu v únoru 2016

16.12.2015 14:00
Poslední termín odevzdání bakalářských prací pro obhajobu v únoru 2016 je stanoven na 16.12.2015 do 14:00. Bakalářské práce se odevzdávají v úředních hodinách sekretářky paní Hertlové na sekretariátu KIT (NB415). Práce je možné odevzdávat od 1.12.2015.