Termíny

25.4.2018 09:30 - Data Festival

-

Více... »


Poslední termín pro odevzdání diplomových prací pro obhajobu v únoru 2015

Související aktivity

15.12.2014 14:00

Poslední termín odevzdání diplomových prací pro obhajobu v únoru 2015 je stanoven na 15.12.2014 do 14:00 v úředních hodinách sekretářky paní Hertlové na sekretariátu KIT (NB415). Práce je možné odevzdávat od 1.12.2014.