Termíny

25.4.2018 09:30 - Data Festival

-

Více... »


Poslední termín pro odevzdání diplomových prací pro obhajobu v únoru 2016

14.12.2015 14:00

Poslední termín odevzdání diplomových prací pro obhajobu v únoru 2016 je stanoven na 14.12.2015 do 14:00.

Diplomové práce se odevzdávají v úředních hodinách sekretářky paní Hertlové na sekretariátu KIT (NB415).

Práce je možné odevzdávat od 1.12.2015.