Termíny

29.9.2017 - Děkanský den

6.10.2017 - Bakalářské promoce

-

Více... »


Přednáška Projektové řízení v praxi – 5.12.2016

Dva hosté, metodika řízení projektů PRINCE2 a dva zcela odlišné reálné projekty. Lenka Konůpková společně s Martinem Potančokem budou demonstrovat zákaznické a dodavatelské pohledy na řízení IS/ICT projektů a jejich životní cyklus. Přednáška se uskuteční v pondělí 5. prosince od 11:00 v RB 212. projektove rizeni