Termíny

29.9.2017 - Děkanský den

6.10.2017 - Bakalářské promoce

-

Více... »


Setkání s doktorandy

Související aktivity

V úterý 26.10.2010 od 15:00 hod. v zasedací místnosti 336RB se uskuteční každoročně pořádané setkání školitelů s doktorandy KIT. Na programu setkání bude malá obhajoba disertační práce p. Carstena Müllera, informace k publikační a vědecko-výzkumné činností doktorandů a diskuse k otázkám týkajících se doktorského studia, pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti.