Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín


Akreditační komise MŠMT neudělila akreditaci novému magisterskému oboru Softwarové inženýrství

Související aktivity

Jak vyplývá ze zápisu ze zasedání Akreditační komise MŠMT ve dnech 13-14. dubna. 2011, AK neudělila akreditaci oboru Softwarové inženýrství s doporučením realizovat zaměření na softwarové inženýrství pomocí rozšíření nabídky povinně volitelných předmětů u studijního oboru Informační systémy a technologie a předejít tak tříštění struktury oborů.

KIT projedná možnosti, jak v rámci stávajícího oboru Informační systémy a technologie zajistit větší specializaci studentů vhodnou strukturou oborově volitelných předmětů.