Termíny státních zkoušek a obhajob ve šk. roce 2020/2021 – POZOR

Pokud nebude rozhodnuto jinak státní zkoušky budou realizovány prezenční formou.

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací

Státní zkoušky Odevzdání BP Zaslání e-mailu Poznámka
14. – 24. 6. 2021 10. 5. 2021
do 15:00
10. 5. 2021
do 15:00
23. – 31. 8. 2021 24. 6. 2021
do 15:00
24. 6. 2021
do 15:00
Tento termín je vypsán pro studenty, kteří opakují státní zkoušku, nebo mají garantem oboru schválenou žádost o oddělení státní zkoušky a obhajoby práce. Státní zkouška musí být vykonána v červnu. Žádost o odložení termínu odevzdání práce s obhajobou na konci srpna musí být podána elektronicky na kontaktní centrum v InSIS nejpozději do 10. 5. 2021.

Více informací níže u konkrétního termínu.

Bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 10. 5. 2021 do 15:00, a to elektronickou verzí přes InSIS. Fyzický výtisk práce se neodevzdává – viz Opatření 11/2018.
Student zároveň s odevzdáním práce v InSIS povinně zašle sekretářce KIT e-mail (nejpozději do 10. 5. 2021 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení, obor studia (AI/INF),
 • informaci, zda společně s obhajobou bude vykonávat i státní zkoušku,
 • informaci, že provedl registraci příslušných mimosemestrálních kurzů 4OBP (obhajoba práce), AI nebo INF (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!,
 • informaci, zda obhajobu nebo státní zkoušku opakuje,
 • jméno a kontaktní e-mail na oponenta práce.

Práce nebude považována za řádně odevzdanou, nebudou-li splněny všechny požadované náležitosti, včetně zaslání e-mailu s výše požadovanými informacemi paní Hertlové ve stanoveném termínu.

Studenti, kteří mají zájem v tomto období vykonávat pouze státní zkoušku jsou též povinni zaslat sekretářce KIT e-mail (nejpozději do 10. 5. 2021 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení, obor studia (AI/INF),
 • informaci, že mají zájem vykonávat pouze státní zkoušku,
 • informaci, že provedl registraci mimosemestrálního kurzu AI nebo INF (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!,
 • informaci, zda státní zkoušku opakuje.
Bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 24. 6. 2021 do 15:00, a to elektronickou verzí přes InSIS. Fyzický výtisk práce se neodevzdává – viz Opatření 11/2018.
Student zároveň s odevzdáním práce v InSIS povinně zašle sekretářce KIT e-mail (nejpozději do 24. 6. 2021 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení, obor studia (AI/INF),
 • informaci, zda společně s obhajobou bude vykonávat i státní zkoušku,
 • informaci, že provedl registraci příslušných mimosemestrálních kurzů 4OBP (obhajoba práce), AI nebo INF (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!,
 • informaci, zda obhajobu nebo státní zkoušku opakuje,
 • jméno a kontaktní e-mail na oponenta práce.

Práce nebude považována za řádně odevzdanou, nebudou-li splněny všechny požadované náležitosti, včetně zaslání e-mailu s výše požadovanými informacemi paní Hertlové ve stanoveném termínu.

Tento termín je vypsán pro studenty, kteří opakují státní zkoušku, nebo mají garantem oboru schválenou žádost o oddělení státní zkoušky a obhajoby práce. Žádost musí být podána elektronicky na kontaktní centrum v InSIS nejpozději do 10. 5. 2021. V žádosti uvedete důvody, které Vám nedovolují práci zpracovat a odevzdat v řádném termínu. (Poznámka garanta oboru: „Příklady důvodů, které jsou bez problémů uznány, jsou např. pobyt na Erasmu bez možnosti konzultovat práci s vedoucím, zdravotní důvody – tj. dlouhodobější pracovní neschopnost mezi lednem a květnem, apod.“)

Studenti, kteří mají zájem v tomto období vykonávat pouze státní zkoušku jsou též povinni zaslat sekretářce KIT e-mail (nejpozději do 24. 6. 2021 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení, obor studia (AI/INF),
 • informaci, že mají zájem vykonávat pouze státní zkoušku,
 • informaci, že provedl registraci mimosemestrálního kurzu AI nebo INF (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!,
 • informaci, zda státní zkoušku opakuje.

Tento termín je vypsán pro studenty, kteří opakují státní zkoušku, nebo mají garantem oboru schválenou žádost o oddělení státní zkoušky a obhajoby práce. Žádost musí být podána elektronicky na kontaktní centrum v InSIS nejpozději do 10. 5. 2021. V žádosti uvedete důvody, které Vám nedovolují práci zpracovat a odevzdat v řádném termínu. (Poznámka garanta oboru: „Příklady důvodů, které jsou bez problémů uznány, jsou např. pobyt na Erasmu bez možnosti konzultovat práci s vedoucím, zdravotní důvody – tj. dlouhodobější pracovní neschopnost mezi lednem a květnem, apod.“)

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací

Státní zkoušky Odevzdání DP Zaslání e-mailu Poznámka
31. 5. – 11. 6. 2021 3. 5. 2021
do 15:00
3. 5. 2021
do 15:00
6. – 16. 9. 2021 24. 6. 2021
do 15:00
24. 6. 2021
do 15:00
Tento termín je určen pouze pro studenty oboru PI, kteří opakují státní zkoušku, nebo formou e-mailu projeví zájem o konání státní zkoušky v září 2021 a to nejpozději do 3. 5. 2021.
4. – 15. 10. 2021 24. 6. 2021
do 15:00
24. 6. 2021
do 15:00
Tento termín je určen pouze pro studenty oboru IST a KI, kteří opakují státní zkoušku, nebo formou e-mailu projeví zájem o konání státní zkoušky v říjnu 2021 a to nejpozději do 3. 5. 2021.

Více informací níže u konkrétního termínu.

Diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 3. 5. 2021 do 15:00, a to elektronickou verzí přes InSIS. Fyzický výtisk práce se neodevzdává – viz Opatření 11/2018.
Student zároveň s odevzdáním práce v InSIS povinně zašle sekretářce KIT e-mail (nejpozději do 3. 5. 2021 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení, obor studia (IST, KI a PI),
 • informaci, zda společně s obhajobou bude vykonávat i státní zkoušku,
 • informaci, zda obhajobu nebo státní zkoušku opakuje,
 • informaci, že provedl registraci příslušných mimosemestrálních kurzů 4ODP (obhajoba práce), IT1_1, KI1_1 nebo PI1_1 (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!,
 • informaci, zda bude vykonávat státní zkoušku z okruhu Vývoj nebo Řízení (platí pouze pro studenty oboru IST),
 • jméno a kontaktní e-mail na oponenta práce.

POZOR: Práce nebude považována za řádně odevzdanou, nebudou-li splněny všechny požadované náležitosti, včetně zaslání e-mailu s výše požadovanými informacemi paní Hertlové ve stanoveném termínu.

Studenti, kteří mají zájem v tomto období vykonávat pouze státní zkoušku jsou též povinni zaslat sekretářce KIT e-mail (nejpozději do 3. 5. 2021 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení, obor studia (IST, KI a PI),
 • informaci, že mají zájem vykonávat pouze státní zkoušku,
 • informaci, že provedl registraci mimosemestrálního kurzu IT1_1, KI1_1 nebo PI1_1 (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!,
 • informaci, zda bude vykonávat státní zkoušku z okruhu Vývoj nebo Řízení (platí pouze pro studenty oboru IST),
 • informaci, zda státní zkoušku opakuje.
Diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 24. 6. 2021 do 15:00, a to elektronickou verzí přes InSIS. Fyzický výtisk práce se neodevzdává – viz Opatření 11/2018.
Student zároveň s odevzdáním práce v InSIS povinně zašle sekretářce KIT e-mail (nejpozději do 24. 6. 2021 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení, obor studia (PI),
 • informaci, zda společně s obhajobou bude vykonávat i státní zkoušku,
 • informaci, zda obhajobu nebo státní zkoušku opakuje,
 • informaci, že provedl registraci příslušných mimosemestrálních kurzů 4ODP (obhajoba práce), PI1_1 (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!,
 • jméno a kontaktní e-mail na oponenta práce.

POZOR: Práce nebude považována za řádně odevzdanou, nebudou-li splněny všechny požadované náležitosti, včetně zaslání e-mailu s výše požadovanými informacemi paní Hertlové ve stanoveném termínu.

Tento termín je určen pouze pro studenty, kteří opakují státní zkoušku, nebo formou e-mailu projeví zájem o konání státní zkoušky v září 2021 a to nejpozději do 3. 5. 2021.

Studenti, kteří mají zájem v tomto období vykonávat pouze státní zkoušku jsou též povinni zaslat sekretářce KIT e-mail (nejpozději do 24. 6. 2021 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení, obor studia (PI),
 • informaci, že mají zájem vykonávat pouze státní zkoušku,
 • informaci, že provedl registraci mimosemestrálního kurzu PI1_1 (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!,
 • informaci, zda státní zkoušku opakuje.

Tento termín je určen pouze pro studenty, kteří opakují státní zkoušku, nebo formou e-mailu projeví zájem o konání státní zkoušky v září 2021 a to nejpozději do 3. 5. 2021.

Diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 24. 6. 2021 do 15:00, a to elektronickou verzí přes InSIS. Fyzický výtisk práce se neodevzdává – viz Opatření 11/2018.
Student zároveň s odevzdáním práce v InSIS povinně zašle sekretářce KIT e-mail (nejpozději do 24. 6. 2021 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení, obor studia (IST, KI),
 • informaci, zda společně s obhajobou bude vykonávat i státní zkoušku,
 • informaci, zda obhajobu nebo státní zkoušku opakuje,
 • informaci, že provedl registraci příslušných mimosemestrálních kurzů 4ODP (obhajoba práce), IT1_1 nebo KI1_1 (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!,
 • informaci, zda bude vykonávat státní zkoušku z okruhu Vývoj nebo Řízení (platí pouze pro studenty oboru IST),
 • jméno a kontaktní e-mail na oponenta práce.

POZOR: Práce nebude považována za řádně odevzdanou, nebudou-li splněny všechny požadované náležitosti, včetně zaslání e-mailu s výše požadovanými informacemi paní Hertlové ve stanoveném termínu.

Tento termín je určen pouze pro studenty, kteří opakují státní zkoušku, nebo formou e-mailu projeví zájem o konání státní zkoušky v říjnu 2021 a to nejpozději do 3. 5. 2021.

Studenti, kteří mají zájem v tomto období vykonávat pouze státní zkoušku jsou též povinni zaslat sekretářce KIT e-mail (nejpozději do 24. 6. 2021 do 15:00) s následujícími informacemi:

 • jméno a příjmení, obor studia (IST, KI),
 • informaci, že mají zájem vykonávat pouze státní zkoušku,
 • informaci, že provedl registraci mimosemestrálního kurzu IT1_1 nebo KI1_1 (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu!,
 • informaci, zda bude vykonávat státní zkoušku z okruhu Vývoj nebo Řízení (platí pouze pro studenty oboru IST),
 • informaci, zda státní zkoušku opakuje.

Tento termín je určen pouze pro studenty, kteří opakují státní zkoušku, nebo formou e-mailu projeví zájem o konání státní zkoušky v říjnu 2021 a to nejpozději do 3. 5. 2021.