Termíny

14.5.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »


Aplikace pro smart phone s praktickým využitím a provazbou na pojištění, automobilismus, cestování a zdraví

Související aktivity

Česká pojišťovna jako odpovědný leader trhu pojišťovnictví pomáhá občanům získat informace i o tématech nepřímo spojenými s pojišťovacími službami. Cílem tohoto projektu je vytvořit aplikaci (příp. optimalizovaný web pro smartphone), která přinese uživatelům aplikace „Pojišťovna“ České pojišťovny reálný užitek.

Tuto myšlenku by ČP chtěla podpořit vnořenou aplikací, která by měla splňovat následující kritéria:

 • Téma aplikace je z oblasti cestování nebo automobilismu nebo pojištění nebo zdraví.
 • Stěžejní je, aby aplikace potvrdila pozici ČP jako inovátora trhu i v oblasti chytrých telefonů.
 • Začlenění vytvořené aplikace do aplikace „Pojišťovna“ by mělo zvýšit atraktivitu aplikace ČP a tím zvýšit počet uživatelů.
 • Aplikace musí podporovat platformu Android a iOS.
 • Zaměření aplikace je cíleno na mladší klientelu (25-35) pohybující se v online prostředí a využívající moderní trendy a způsoby online komunikace vč. Smartphone.

Cílem spolupráce je návrh samotné aplikace (analýza, návrh struktury a obsahu), případně také návrh grafiky a implementace.

Detailní kritéria hodnocení práce obou týmů budou představena při kick-offu.

PODMÍNKY SOUTĚŽE

 • pro kolik týmů maximálně bude soutěž vyhlášena: 2 týmy
 • počet studentů v 1 týmu: 2 VŠE, 2 ČVUT
 • hlavní nutné znalosti pro zvládnutí zadání: alespoň 1 business analytik, 1 grafik, 1 programátor
 • jméno a kontakty na konzultanta z firmy:
  • Jiří Lněníček – marketingový specialista
   JLnenicek@cpoj.cz
  • Radka Vagnerová – HR manažer
   rvagnerova@cpoj.cz
 • počet konzultačních hodin, na který má každý tým nárok (minimálně 1 maximálně 3): 3 hodiny
 • kde se bude konat úvodní meeting, který proběhne 3 týdny po vyhlášení: v prostorách ČP, Praha 4
 • časový harmonogram průběhu soutěže (kolik času budou mít týmy na zpracování zadání,, přípravu prezentace, atd.): 5 týdnů
 • cena pro vítězný tým: iPhone pro každého člena týmu

Ostatní informace - v jakém formátu a v jakém rozsahu - bude požadované řešení bude přihlášeným týmům sděleno během úvodního meetingu včetně dalších podkladů.
Tím bude soutěž oficiálně odstartovaná.

Harmonogram:

Vyhlášení 3.10. Od termínu vyhlášení soutěžního zadání (na začátku semestru) mají studenti 3 týdny na přihlášení a vytvoření týmů. Ve čtvrtém týdnu proběhne kick-off meeting s přihlášenými týmy. Po té mají týmy 4 až 5 týdnů na zpracování zadání. Pak následuje prezentace výsledků a vyhlášení týmu, který zadání zvládl nejlépe. Během zpracovávání zadání mají týmy možnost konzultovat jak osobně tak i mailem nebo telefonicky své postupy.

 

Další informace na: