Archiv rubriky: Aktuality

Pozvánka na ŠKODA DAY 2019

https://kit.vse.cz/wp-content/uploads/post/1360/Pozvanka-SD-2019.pdf

Přednáška „Managing Automotive IT“ dne 15.11.2019

Termíny státních zkoušek a obhajob ve šk. roce 2019/2020

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací 23.1. – 6.2.2020 Bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 9.12.2019 do 14:00 na sekretariát KIT. 15.6. – 25.6.2020 Bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 11.5.2020 do 14:00 na sekretariát KIT. srpen/září 2020 Bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 25.6.2020 do 11:30 na sekretariát KIT. Tento termín bude vypsán […]

Přednáška „Managing Automotive IT“ dne 15.11.2019

Úřední hodiny KIT v době prázdnin (1.7.-30.8.2019)

Sekretariát katedry místnost: nb 415 (4. patro) Úterý 09:30 – 11:30 Středa 09:30 – 11:30 a 12:30 – 13:30 Čtvrtek 09:30 – 11:30 POZOR! Ve dnech 22.7.-2.8. a 12.8.-16.8.2019 je sekretariát KIT uzavřen.

Přednáška „Managing Automotive IT“ dne 15.11.2019

Mimosemestrální kurz 4IT471 Trendy IS/ICT (věnováno SAPu) – 27.-29.5.2019

https://kit.vse.cz/wp-content/uploads/post/1204/Promo-SAP-na-VSE2.pdf

Přednáška „Managing Automotive IT“ dne 15.11.2019

Odevzdávání bakalářských prací oboru Aplikovaná informatika – ČTĚTE

Bakalářskou práci odevzdáváte na sekretariátu KIT (nb 415) u pí Hertlové v úředních hodinách. Práci musíte odevzdat nejpozději v pondělí 6.5.2019 do 14:00. Fyzicky odevzdáváte jeden výtisk svázané práce. Při odezvdávání fyzického výtisku práce je na sekretariátu KIT v InSIS zároveň kontrolováno: elektronické odevzdání práce, přihlášení k mimosemestrálním kurzům 4OBP (obhajoba práce) a AI (státní […]

Přednáška „Managing Automotive IT“ dne 15.11.2019

Druhý ročník DS&BI Academy skončil. Další běh začne v září!

http://www.ilist.cz/clanky/druhy-rocnik-akademie-skoncil-dalsi-beh-zacne-v-zari

Přednáška „Managing Automotive IT“ dne 15.11.2019