Obor Aplikovaná informatika

Charakteristika oboru

Současný světový trh práce požaduje globálně uvažující informatiky se znalostmi a dovednostmi odpovídajícími aktuálním potřebám praxe nejen v oblasti informačních technologií, ale i v oblastech řízení, organizace, ekonomiky, obchodu nebo práva – a to zvládají absolventi oboru Aplikovaná informatika.

Absolventi naleznou uplatnění jako správci aplikací, správci IT infrastruktur, byznys analytici, vedoucí projektů nebo vývojáři a to ve společnostech dodávajících nebo využívajících služby informačních technologiích, bankách, pojišťovnách či ve státní správě.

Více informací o oboru…

Ukončení studia

Student odevzdává práci na sekretariátu katedry, jejímž členem či doktorandem je vedoucí jeho bakalářské práce. Výběr katedry nezakládá povinnost pokračovat na dané katedře ve studiu hlavní specializace.

Bakalářské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečnou zkoušku tvoří dvě části:

  • Státní zkouška ze studijního oboru AI, kdy student odpovídá na dvě otázky,
  • obhajoba kvalifikační práce.

Okruhy otázek i veškeré informace týkající se bakalářských prací naleznete na Intranetu FIS.

Student si zapisuje v InSISu

Kód Název předmětu Ústav Garant
AI Státní zkouška ze studijního oboru Aplikovaná informatika KIT O. Novotný
4OBP Obhajoba bakalářské práce FIS K. Vltavská

Termíny a rozpis státních závěrečných zkoušek

V akademickém roce 2018/2019 se budou státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací konat v těchto termínech:

  • 21.1. – 1.2.2019 (bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 10.12.2018 do 14:00)
  • 10.6 – 21.6.2019 (bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 6.5.2019 do 14:00). Pozn.: Studenti, kteří chtějí v uvedeném období skládat pouze státní zkoušku (bez obhajoby práce) se musí přihlásit k mimosemestrálnímu kurzu AI nejpozději 6.5.2019.

Rozpis státních zkoušek na červen 2019 bude zpřístupněn na Intranetu FIS.