Termíny

6.10.2017 - Bakalářské promoce

13.10.2017 14:00 - Magisterské promoce

10.11.2017 15:00 - Doktorské promoce

Více... »


Termíny odevzdání bakalářských prací

Pro odevzdávání bakalářských prací oborů "Informatika" a "Aplikovaná informatika" v akademickém roce 2016/2017 jsou stanoveny následující termíny:
  • pro obhajoby konané v lednu 2017 - nejpozději do 14.12.2016 14:00 hod.
  • pro obhajoby konané v červnu 2017 - nejpozději do 3.5.2017 14:00 hod.
Studenti, jejichž vedoucí práce je zaměstnancem nebo doktorandem katedry informačních technologií odevzdávají práci na sekretariátě katedry informačních technologií (č.d. 415 NB, paní Renatě Hertlové) v úředních hodinách po splnění všech náležitostí. Aktuální úřední hodiny najdete v InSISu v aplikaci Lidé na VŠE.