Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín


Termíny odevzdání bakalářských prací

Pro odevzdávání bakalářských prací oborů "Informatika" a "Aplikovaná informatika" v akademickém roce 2017/2018 jsou stanoveny následující termíny:

  • pro obhajoby konané v lednu 2018 - nejpozději do 13.12.2017 14:00 hod.
  • pro obhajoby konané v červnu 2018 - nejpozději do 2.5.2018 14:00 hod.

POZOR!! Bakalářské práce pro státní zkoušku leden/únor 2018 je možné odevzdávat nejdříve od 4.12.2017. Důvodem je technické omezení InSIS.

Studenti, jejichž vedoucí práce je zaměstnancem nebo doktorandem katedry informačních technologií odevzdávají práci na sekretariátě katedry informačních technologií (č.d. 415 NB, paní Renatě Hertlové) v úředních hodinách po splnění všech náležitostí. Aktuální úřední hodiny najdete v InSISu v aplikaci Lidé na VŠE.