Termíny

14.5.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »


DS&BI Academy VŠE

Cíle DS&BI Academy VŠE

Cílem DS&BI Academy VŠE je poskytnout systematické rozšiřující vzdělání studentů v oblasti Data Science (DS) a Business Intelligence (BI). DS&BI Academy VŠE je zaměřena na přípravu DS a BI specialistů, především analytiků, konzultantů a vývojářů. DS&BI Academy VŠE jde nad rámec kurzů 4IT336 - Základy Business Intelligence a 4IT436 - Business Intelligence. Důraz je kladen na praktické ukázky a reálné případové studie, které jsou připravované ve spolupráci s odborníky z praxe. První ročník DS&BI Academy VŠE začíná v říjnu 2017 a končí v dubnu 2018. Podrobnosti k náplni jednotlivých celků jsou uvedeny zde. Kapacita je 15-20 studentů. Po úspěšném absolvování budou studenti znát základní principy DS a BI a budou schopni navrhnout a reálně implementovat kompletní řešení BI (od business analýzy, přes dimenzionální modelování, modelování a implementaci datové skladu a datových pump, až k implementaci navržených aplikací). Úspěšní absolventi DS&BI Academy VŠE obdrží 6 kreditů do svého studijního programu a certifikát o absolvování.

Vstupní znalosti a podmínky pro přijetí

Podmínkou pro vstup do DS&BI Academy VŠE je úspěšné absolvování kurzů nebo jejich souběžné studium v zimním semestru 2017/2018:
  • 4IT216 - Analýza a návrh informačních systémů,
  • 4IT218 – Databáze,
  • 4IT336 - Základy Business Intelligence / 4IT436 - Business Intelligence.
Pro vstup do DS&BI Academy VŠE bylo nutné absolvovat vstupní test (z oblastí business analýzy, databází a Business Intelligence), který se konal 25.9.2017 od 18.00, SB225. Po vstupním testu následoval motivační pohovor. Registrace ukončena 22.9.2017.

Harmonogram

Podrobnější informace k obsahu, harmonogramu a způsobu ukončení naleznete v Detailních informacích.

Cena

Pro studenty VŠE je DS&BI Academy VŠE zdarma. Studenti VŠE hradí pouze vratnou zálohu 2.000 Kč (bez DPH) před začátkem akademie. Po úspěšném absolvování bude studentům vratná záloha vrácena v plné výši.

Partneři

Adastra Doplhin iList Inekon
KPMG Solitea VFN Microsoft

Organizátoři

FIS xPORT 4FIS