DS&BI Academy VŠE

Cíle DS&BI Academy VŠE

Cílem DS&BI Academy VŠE je propojit znalosti v oblasti Business Intelligence (BI) a Data Science (DS) do jednotného celku, poskytnout systematické rozšiřující vzdělání a připravit DS a BI specialisty, kteří jsou schopni v rámci business analýzy využít předností obou oblastí analýzy dat.

Po úspěšném ukončení budou absolventi znát principy BI a DS a budou schopni navrhnout a reálně implementovat kompletní propojené řešení projektů z oblasti BI a DS od business analýzy přes dimenzionální modelování, modelování a implementaci datového skladu a datových pump, distribuované systémy, práci s analytickými modely až k implementaci navržených aplikací.

Čtvrtý ročník DS&BI Academy VŠE začíná v únoru 2021 a končí v červnu 2021. Kapacita je omezena na 16-24 studentů. Podrobnosti k náplni jednotlivých celků právě probíhajícího třetího ročníku jsou uvedeny níže v sekci Harmonogram.

DS&BI Academy VŠE jde nad rámec kurzů 4IT336 – Základy Business Intelligence a 4IT436 – Business Intelligence. Důraz je kladen na praktické ukázky a reálné případové studie, které jsou připravované ve spolupráci s odborníky z praxe.

Úspěšní absolventi DS&BI Academy VŠE obdrží certifikát o absolvování a 6 kreditů do svého studijního programu (4IT438). Pozn. platí pro studenty VŠE oboru Informační systémy a technologie (skupina předmětů hV, pro studenty s nástupem do studia od ZS 14/15 a pozdějším) a vedlejší specializace Informatika v podnikání (skupina předmětů sV).

Vstupní znalosti a podmínky pro přijetí

Pro vstup do DS&BI Academy VŠE je nutné absolvovat vstupní test (z oblastí business analýzy, databází a Business Intelligence), po vstupním testu následuje motivační pohovor. Vstupní testy proběhnou v říjnu 2020, termín bude upřesněn.

Pro studenty VŠE je podmínkou pro vstup do DS&BI Academy VŠE úspěšné absolvování kurzů nebo jejich souběžné studium v zimním semestru 2019/2020:

  • 4IT216 – Analýza a návrh informačních systémů,
  • 4IT218 – Databáze,
  • 4IT336 – Základy Business Intelligence / 4IT436 Business Intelligence.

Registrace pro školní rok 2019/20 byly ukončeny.

Čtvrtý ročník DS&BI Academy začíná v únoru 2021.

Harmonogram

Podrobnější informace k obsahu, harmonogramu a způsobu ukončení naleznete v Detailních informacích.

Cena

Cena DS&BI Academy VŠE je 59 000 Kč + 21% DPH. Obchodní podmínky.
Pro studenty VŠE je DS&BI Academy VŠE zdarma.

Partneři

Adastra Avast
Doplhin iList Inekon
KPMG Solitea Škoda VFN

Organizátoři

FIS xPORT 4FIS