Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín


Harmonogram a podmínky ukončení

Obsah a harmonogram

Struktura DS&BI Academy VŠE zahrnuje všechny vrstvy řešení projektů Business Intelligence. DS&BI Academy VŠE začíná u základních principů BI, pokračuje přes analýzu business požadavků a návrh BI aplikací až k reálné implementaci.

Každé téma je určené na jeden měsíc v rámci prvního ročníku DS&BI Academy VŠE. Tématu budou věnovány dva půldenní workshopy pod vedením zkušeného instruktora.

1) Říjen 2017 Základní principy DS a BI
Cíle, pozice ve společnosti, úlohy řešení (podpora businessu), hlavní technologické komponenty, principy řešení projektů.
 • 05/10 15.00 - 20.00 NB 468 > KPMG; Úvod do Business Intelligence.
 • 12/10 15.00 - 20.00 NB 468 > ADASTRA; Úvod do Big Data a Data Science.
2) Listopad 2017 Analýza a formulace business požadavků
Analýza a formulace business (uživatelských) požadavků v rámci projektů BI.
 • 02/11 15.00 - 20.00 NB 468 > VŠE a BILLIGENCE; Analýza a formulace business (uživatelských) požadavků v rámci projektů BI.
 • 09/11 15.00 - 20.00 NB 20 (přízemí) > ADASTRA; Použití Hadoop a Spark v praxi. Specifika distribuovaných systémů.
3) Prosinec 2017 Dimenzionální modelování a práce s nestrukturovanými daty
Dimenzionální modelování, návrh dimenzí, ukazatelů, jejich charakteristik a vzájemných vztahů.
 • 07/12 15.00 - 20.00 NB 473  > SOLITEA BUSINESS SOLUTIONS; Modelování, návrh dimenzí a ukazatelů, jejich charakteristik a vzájemných vztahů.
 • 14/12 15.00 - 20.00 NB 468  > ADASTRA; Práce s nestrukturovanými a nerelačními daty v prostředí Hadoop.
4) Leden 2018 Datový sklad a analytické modely
Modelování datového skladu, řešení konceptuálního a logického modelu.

Návrh a implementace technologické platformy (datový sklad, datové pumpy).

 • 04/01 15.00 - 20.00 NB 468 > SOLITEA BUSINESS SOLUTIONS; Modelování datového skladu, řešení konceptuálního a logického modelu. Návrh a implementace.
 • 11/01 15.00 - 20.00 NB 468 > ADASTRA; Tvorba analytických modelů v Apache Spark.
5) Únor 2018 Vizualizace dat, design reportů a dashboardů
Vizualizace dat, design reportů a dashboardů.
 • 01/02 15.00 - 20.00 NB 468 > DOLPHIN CONSULTING; Vizualizace dat, design reportů a dashboardů I.
 • 08/02 15.00 - 20.00 NB 468 > DOLPHIN CONSULTING; Vizualizace dat, design reportů a dashboardů II.
6) Březen 2018 Implementace navržených aplikací
Implementace navržených aplikací v prostředí Power BI,Tableau, Qlik View.
 • 01/03 15.00 - 20.00 NB 468 > KOMIX; Qlik Sense.
 • 08/03 15.00 - 20.00 NB 468 > SOLITEA BUSINESS SOLUTIONS; Power BI.
 • 15/03 15.00 - 20.00 NB 468 > INEKON SYSTEMS; Tableau.
7) Duben 2018 Oborová specifika DS a BI projektů
Oborová specifika DS a BI projektů (zdravotnictví).
 • 05/04 15.00 - 20.00 NB 468 > VFN; Oborová specifika DS a BI projektů (zdravotnictví).
 • 12/04 15.00 - 20.00 NB 468 > VFN; Oborová specifika DS a BI projektů (zdravotnictví).

Podmínky ukončení

Pro úspěšné ukončení DS&BI Academy VŠE je nutné:

 • vypracování semestrálních prací (vždy ke každému tématu, ale vzájemně navazujících),
 • absolvování průběžného testu a závěrečné ústní zkoušky,
 • osobní účast na minimálně 6 ze 7 témat.

Registrace <<zde>>.