Harmonogram a podmínky ukončení

Struktura DS&BI Academy VŠE zahrnuje všechny vrstvy řešení projektů Business Intelligence a Data Science. DS&BI Academy VŠE začíná u základních principů, pokračuje přes analýzu business požadavků, návrh až k reálné implementaci.

Každé téma je určené na jeden týden v rámci třetího ročníku DS&BI Academy VŠE. Tématu bude věnován půldenní workshop (14:00-19:00 hod) pod vedením zkušeného instruktora.

 

Týden Datum Téma Partner
01 17/09/2019
xPORT*)
Základní principy BI a DS (partner: KPMG)

⇒ Úvod do Business Intelligence a Data Science; Přehled možností projektů BI a DS

Business požadavky na BI a DS projekty (partner: Billigence)

⇒ Analýza a formulace požadavků v rámci projektů BI a DS

KPMG

Billigence

02 24/09/2019
NB468
Dimenzionální modelování a práce se strukturovanými daty

⇒ Modelování, návrh dimenzí a ukazatelů

Solitea
03 01/10/2019
NB468
Datový sklad

Modelování datového skladu, řešení konceptuálního a logického modelu

Solitea
04 08/10/2019
NB468
Datový sklad a analytické modely

Návrh a implementace

Solitea
05
15/10/2019
NB468
Oborová specifika BI a DS projektů

⇒  Specifika BI a DS projektů v automobilovém průmyslu – Analytika v praxi Škoda Auto

Škoda
06 22/10/2019
NB468
Vizualizace dat
⇒  Základy a principy vizualizace dat
Doplhin
07
29/10/2019
NB468
Vizualizace dat
⇒ Aplikace principů vizualizace dat
Doplhin
08
05/11/2019
NB468
Implementace navržených aplikací – Tableau

⇒ Implementace navržených aplikací v prostředí Tableau

Inekon
09 12/11/2019
NB468
Implementace navržených aplikací – Power BI

⇒ Implementace navržených aplikací v prostředí Power BI

Solitea
10 19/11/2019
NB468
Úvod do Data Science

⇒ Základy a principy analytického modelování, metodika a postup analytického modelování, datová explorace, příprava hypotéz a business zadání, práce s nestrukturovanými daty

Adastra
11 26/11/2019
NB468
Příprava datamartů

⇒ Příprava atributů pro analytické modely, datový profiling, návrh datamartů v Apache Spark a v SQL

Adastra
12 03/12/2019
NB468
Exekuce analytických modelů

⇒ Metody & Algoritmy, příprava a exekuce analytických modelů

Adastra
13 10/12/2019
NB468
Vyhodnocení a interpretace analytických modelů

⇒ Vyhodnocení & nasazení analytických modelů, měření výkonnosti analytických modelů, interpretace výsledků analytických modelů

Adastra
14 07/01/2020
NB468
Oborová specifika BI a DS projektů

⇒  Specifika BI a DS projektů v bankovnictví

15 14/01/2020
NB468
Oborová specifika BI a DS projektů

⇒ Životní cyklus datových řešení v online globální firmě – Datové problémy nejsou (často) technologické problémy. Na výběru technologií ale záleží. A ještě více na schopnosti je používat.

Avast
16 21/01/2020
NB468
Oborová specifika BI a DS projektů

⇒ Specifika BI a DS projektů ve zdravotnictví

*) xPORT Business Accelerator VŠE (Jeseniova 2769/208; 130 00 Praha 3)

Podmínky ukončení

Pro aktivní účast je potřeba vlastní notebook s možností instalace SW a nastavení připojení do sítě VŠE (minimálně Cisco Anyconnect a VMware Horizon View).

Pro úspěšné ukončení DS&BI Academy VŠE je nutné splnit následující podmínky:

  • aktivní účast minimálně na 13 z 16 workshopů,
  • vypracování semestrálních prací (vždy ke každému tématu, ale vzájemně navazujících),
  • prezentace výstupů semestrálních prací,
  • absolvování závěrečné ústní zkoušky.