Termíny

14.5.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »


Efektivní správa dokumentů

Související aktivity

Efektivní správa dokumentůV nakladatelství Grada Publishing vyšla publikace Efektivní správa dokumentů s podtitulem Co nabízí Enterprise Content Management od autorky Renáty Kunstové.

Publikace se zabývá problematikou správy nestrukturovaných informačních zdrojů, jako jsou dokumenty, e-maily, formuláře, faxy, obrázky, hlasové zprávy apod. Vysvětluje celkovou koncepci aplikační oblasti označované termínem "správa podnikového obsahu" a vymezuje základní terminologii.

Kniha poskytuje přehled základních aplikačních komponent, které charakterizuje z hlediska jejich účelu, hlavních funkcí a očekávaných přínosů pro organizaci. Zabývá se správou podnikového obsahu i v souvislosti s aktuálně platnou legislativou a mezinárodně uznávanými standardy.

Opomenuty nejsou ani aspekty řízení, pozornost je věnována momentálně se rozvíjející oblasti služeb a v neposlední řádě kritickým faktorům úspěšnosti projektů. Publikace obsahuje přehled současné nabídky produktů a služeb na našem trhu a uvádí aktuální trendy, které tento trh ovlivňují.

Text je obohacen o příklady z praxe a řadu odkazů na internetové stránky, na kterých mohou čtenáři získat další informace.

[citace]

KUNSTOVÁ, Renáta. Efektivní správa dokumentů : Co nabízí Enterprise Content Management. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2010. 208 s. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-3257-2.