"I want to know god's thoughts ...the rest are details" Albert Einstein


Odevzdání bakalářských prací

Související aktivity

8.12.2010 15:00

Poslední termín odevzdání bakalářský prací pro obhajobu v lednu 2011 je stanoven na 8. 12. 2010 během úředních hodin sekretariátu.