Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín


Informace o soutěžích a stážích

Související aktivity

Rádi bychom vás informovali o příležitostech zapojit se do zajímavých soutěží a stáží, které jsou určeny studentům různých stupňů studia.

Mezinárodní soutěž European Satellite Navigation Competition

European Satellite Navigation Competition (ESNC), dříve Galileo Masters, je mezinárodní soutěž projektů zaměřených na využití družicových navigačních systémů v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Soutěž je pořádána od roku 2004. Hlavním pořadatelem této soutěže je německé Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen.

Regionální kola soutěže v České republice organizuje Odbor kosmických technologií a družicových systémů Ministerstva dopravy ČR, které je také Národním kontaktním bodem pro program Galileo a Národním informačním centrem pro kosmické aktivity. Partnerem soutěže v ČR je BIC-R&D s.r.o., které se spolupodílí na organizaci soutěže a je sponzorem regionálních cen spolu s Evropskou unií.

Více informací o naleznete na: http://www.spacedepartment.cz/4-sekce/mezinarodni-souteze/esnc---european-satellite-navigation-competition/ , anebo na hlavních stránkách soutěže http://www.galileo-masters.eu . Doplňující dotazy prosím směrujte na Ing. Martina Šunkeviče na martin.sunkevic@mdcr.cz s kopií na Ing. Luďka Kuhra na l.kuhr@bic-rtd.cz .

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA

Studentům a absolventům vysokých škol, kteří k 1. září  získají již alespoň bakalářský titul, nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování studií nebo výzkumu ve Spojených státech amerických. Stipendium se uděluje na jeden školní rok a pokrývá školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů, životní náklady, základní zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Uchazeči musí odeslat on-line přihlášku a dodat další podklady pro výběrové řízení (tj. tři doporučující dopisy, kopie studijních výsledků a výsledky požadovaných testů) do uzávěrky 1. září (uzávěrka je vždy na následující akademický rok).

Každý rok Fulbrightovo stipendium do USA podpoří 10-15 studentů, a vzhledem k tomu, že obvykle obdržíme přibližně 40 kvalitních přihlášek, má dobrý student značnou šanci na úspěch,“ říká ředitelka Fulbrightovy komise Hana Ripková.

Cílem pobytu v USA může být absolvování celého studijního programu a získání titulu na americké univerzitě (kategorie "degree") nebo pouze jednoroční hostování (kategorie "non-degree"). Nejobvyklejší je kategorie "visiting research student" určená pro práci na samostatném výzkumném projektu, např. dizertační práci. V tomto případě musí mít žadatel pozvání z instituce v USA.

Hlásit se mohou uchazeči o stipendium ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny a MBA. Přednost mají uchazeči, kteří v USA ještě dlouhodobě nestudovali.

Základním předpokladem jsou výborné studijní výsledky během studia, české občanství a trvalý pobyt na území ČR. Uchazeč by měl mít v době uzávěrky již výsledky testů požadovaných americkými univerzitami (jazykovou zkoušku TOEFL iBT s minimálním skóre 80, případně také test studijních předpokladů GRE).

Veškeré další informace včetně přihlášky a podrobného popisu programu najdete na www.fulbright.cz v sekci Fulbrightova stipendia. V případě jakýchkoli dotazů ke stipendiu se laskavě obraťte na programovou referentku Andreu Semancovou, Komise J. William Fulbrighta, Karmelitská 17, 118 00 Praha 1, tel. 222 718 452, e-mail: semancova@fulbright.cz, http://www.fulbright.cz/stipendium-pro-postgradualni-studium

Soutěž o nejlepší odborný článek mladého českého ekonoma napsaný v anglickém jazyce PAPER´13

Soutěž je určena autorům do 35 let věku, kteří jsou doktorandy či zaměstnanci VŠE. Jejím cílem je stimulovat mladé ekonomy k tvorbě odborných článků v anglickém jazyce, zaměřených na ekonomickou teorii, modelování a analýzu. Další informace k soutěži naleznete na http://www.vse.cz/zprava/13298

Další příležitosti: