Termíny

14.5.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »


Licence programu Astah* Professional – i pro studenty

Související aktivity

Škola na základě návrhu naší katedry zakoupila "fakultní" licenci UML modelovacího nástroje Astah* Professional. Licence umožňuje použití pro zaměstnance i studenty a to včetně použití na soukromých počítačích. Při instalaci je potřeba zadat licenční soubor - ten je ke stažení po přihlášení ze serveru kitscm.vse.cz.

Možnosti programu

astah* professional ve verzi 6.3 podporuje následující diagramy a programovací jazyky:

Diagramy:

 • UML2.x
  • Class diagram
  • UseCase diagram
  • Statemachine diagram
  • Activity diagram
  • Sequence diagram
  • Communication diagram
  • Component diagram
  • Deployment diagram
  • Composite Structure diagram
 • Mind Map
 • ER Diagram
 • Flowchart
 • CRUD
 • Data Flow Diagram (DFD)
 • Requirement Table
 • Requirement Diagram

Podporované programovací jazyky:

 • Java Modeling, Export / Java Reverse
 • C# Modeling, Export / C# Reverse
 • C++ Modeling, Export / C++ Reverse

Podmínky licence

 • licenci mohou používat zaměstnanci Katedry informačních technologii a studenti předmětů vyučovaných KIT, licence může být používána i na seminářích organizovaných KIT,
 • licence nesmí být využita k jakýmkoliv komerčním (placeným) účelům,
 • licence nesmí být postoupena někomu jinému,
 • licence je platná jeden rok - od 1.ledna do 31. prosince 2011; předpokládáme, že zakoupíme prodloužení licence na další rok,
 • licenci lze používat na školním i soukromých počítačích oprávněných osob,
 • lze používat jakoukoliv verzi program astah* professional

Instalace

 • ze stránky http://astah.change-vision.com/en/product/astah-professional.html si stáhněte poslední verzi produktu astah* professional a tu nainstalujte.
 • ze serveru kitscm.vse.cz si po přihlášení stáhněte soubor astah_professional_license.xml
 • spusťte program astah* professional - při spuštění se Vám objeví dotaz na zadání licenčního souboru - volba Set License Key, ve které zadáte cestu k licenčnímu souboru,