Termíny

14.5.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »


4VS – eGovernment – Informatika ve veřejné správě

Garant: doc. Ing. Jan Pour, CSc.

K čemu mi bude tato vedlejší specializace?

Vedlejší specializace eGovernment vychází ze současné velmi intenzivní poptávky po vysokoškolsky vzdělaných odbornících působících v informatických útvarech orgánů veřejné správy, nebo v IT společnostech poskytujících těmto orgánům informatické služby. Tito pracovníci musí být vybaveni efektivní kombinací znalostí specificky orientovaných na problematiku veřejné správy, a to zejména znalostí z ekonomiky a řízení, z práva a z informatiky. Je zcela zřejmé, že současná česká praxe vykazuje takovýchto lidí velmi citelný nedostatek.
Základní ideou vedlejší specializace eGovernment je připravit takové odborníky v informatice, kteří budou schopni řešit informatické projekty a provozovat již hotové informační systémy s respektováním specifik a potřeb organizací veřejné správy a budou pro to vybaveni uvedenými okruhy znalostí.

Co je cílem této vedlejší specializace?

Cílem vedlejší specializace je vybavit studenty teoretickými i praktickými znalostmi z oblasti řízení rozvoje provozu informatiky v organizacích veřejné správy, které významně doplní znalosti získané v rámci jejich hlavní specializace.
Studenti se naučí, jaké jsou specifické požadavky těchto organizací na informatiku, prakticky se seznámí s možnostmi informačních systémů a informačních technologií vzhledem ke zkvalitňování nejen jejich interních, ale i externě orientovaných procesů. Zaměří se rovněž na informatickou podporu analytických, plánovacích a rozhodovacích aktivit na operativní, taktické i strategické úrovni řízení. Celá skladba předmětů tak vede k vytvoření komplexní představy, jak s informatikou zvyšovat výkonnost a kvalitu organizací veřejné správy.

Co je obsahem vyučovaných předmětů?

Studijní program specializace je složen ze tří skupin předmětů:

  • předměty specializované výlučně na informatiku ve veřejné správě (služby veřejné správy, informační systémy, resp. aplikace informatiky ve veřejné správě),
  • předměty specializované na ekonomické a právní otázky veřejné správy (management veřejné správy, právní otázky eGovernmentu atd.),
  • předměty informatické obecnějšího charakteru, které jsou oborově volitelné a určené pouze studentům, které nestudují hlavní specializaci Informační systémy a technologie.

Studijní program specializace zahrnuje předměty v celkovém rozsahu 30 kreditů, z nichž 12 kreditů je povinných, pro volitelné předměty je vyhrazen celkový rozsah rovněž 18 kreditů.

Musím mít nějaké vstupní znalosti?

Vedlejší specializace je určena studentům hlavních specializací všech fakult, kteří se profesně chtějí orientovat na problematiku řízení veřejné správy. Pro přijetí na vedlejší specializaci nejsou vyžadovány žádné specifické znalosti z oblasti ICT. Povinné informatické předměty nejsou zaměřeny technologicky, ale aplikačně a manažersky.

Čím je ukončeno studium vedlejší specializace?

Studium vedlejší specializace je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Studenti mohou zpracovat z tématiky vyučované v rámci vedlejší specializace i své diplomové práce (po schválení garanta hlavní specializace) a obhájit je v rámci státní závěrečné zkoušky

Jak uplatním získané znalosti?

Absolvent vedlejší specializace eGovernment bude vybaven znalostmi a dovednostmi pro návrh, provoz a řízení služeb veřejné správy s podporou ICT. Bude nacházet uplatnění v analytických a ICT útvarech orgánů státní správy a samosprávy, zejména na postech špičkových analytiků a projektantů. Následně, po získání potřebné praxe, může působit i na postech projektových nebo informačních manažerů, resp. obdobně orientovaných expertů v dodavatelských ICT společnostech působících v zakázkách pro veřejnou správu. Absolvent bude vybaven znalostmi a dovednostmi založenými především na kombinaci informací na jedné straně o obsahu řízení veřejné správy, tj. její organizaci, legislativních a ekonomických principech, procesech a činnostech, a to jak interních, tak ve vztahu k ekonomickým subjektům i občanům. Na druhé straně bude disponovat znalostmi informatiky na úrovni manažerské, aplikační, analytické a technologické.

Struktura studijního plánu

I. Povinné předměty – 12 ECTS kreditů

Ident Název předmětu ECTS/ hodin Ukončení
4IT455 Informační systémy veřejné správy 3/2 zkouška
4IT458 Procesní řízení veřejné správy 6/4 zkouška
4IT457 Řízení služeb veřené správy 6/4 zkouška

II. Volitelné předměty – 18 ECTS kreditů

Ident Název předmětu ECTS/ hodin Ukončení
4IT461 Analýza trhu ICT 3/2 zkouška
4IT440 Business Process Engineering (projekt) 4/2 zkouška
4DM415 Ekonomická demografie I 6/4 zkouška
5RE403 Finance veřejné správy a veřejného sektoru 5/4 zkouška
4IT491 Finanční řízení podnikové informatiky 3/2 zkouška
4IT514 Inovace informačních systémů 6/4 zkouška
4IT456 Management a komunikace ve veřejné správě 3/2 zkouška
4DM401 Obecná demografie 6/4 zkouška
4IZ440 Propojená data na webu 6/4 zkouška
4IT418 Řízení podnikové informatiky */ 6/4 zkouška
4IT414 Řízení projektů IS/ICT */ 6/4 zkouška
1FU304 Účetnictví státní správy a samosprávy 6/4 zkouška
2PR202 Veřejné právo 7/4 zkouška
4IT421 Zlepšování procesů budování IS*/ 6/4 zkouška
4IZ440 Reprezentace a zpracování znalostí na WWW 6/4 zkouška

*/ Je určeno pouze pro studenty mimo hlavní specializaci Informační systémy a technologie, kde jsou tyto předměty povinné

Omezení vstupu do vedlejší specializace

Vedlejší specializace eGovernment není omezena pro studenty jakékoliv specializace na VŠE