Termíny

14.5.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »


Literatura ke státní závěrečné zkoušce z vedlejší specializace 4VS

  1. BASL, J., BLAŽÍČEK, R.: Podnikové informační systémy. Praha: Grada 2008. ISBN 978-80-247-2279-5
  2. DOUCEK, P., NOVOTNÝ, O., PECÁKOVÁ, I., VOŘÍŠEK, J.: Lidské zdroje v ICT. Praha,  Pbtisk Příbram, 2008. ISBN 978-80-86946-51-1
  3. NOVOTNÝ, O., VOŘÍŠEK, J. a kol.: Digitální cesta k prosperitě. Praha: Professional Publishing 2011. ISBN 978-80-7431-047-8.
  4. NOVOTNÝ, O., POUR, J., BASL, J., MARYŠKA, M.: Řízení výkonnosti podnikové informatiky. Professional Publishing, Praha, 2010.  ISBN 978-80-7431-040-9.
  5. POUR, J.: Výsledky průzkumu řízení podnikové informatiky. Systémová integrace, 2012, č. 1. ISSN 1210-9479.
  6. ŠPAČEK, D.: eGovernment: cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení. C.H.Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-261-8.
  7. VOŘÍŠEK, J., POUR, J. a kol.: Management podnikové informatiky, Professional Publishing, 2012, ISBN 978-80-7431-102-4
  8. FORET, M.: Komunikace s veřejností, Brno, Masarykova univerzita, 1994
  9. PATOČKA, J.: New Trends In Public Administration, In Searching of Point Procedures in Education of Civil Servants in EU, Praha, ISM, 2005, ISBN: 80-86976-00-9
  10. MELICHAR, D.: CorSet Framework, Book 2, Londýn, CORFRAIN, 2010