Termíny

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín


Literatura ke státní závěrečné zkoušce z vedlejší specializace 4KS

  • ROUDENSKÝ, P. -- HAVLÍČKOVÁ, A. Řízení kvality softwaru : průvodce testováním. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3816-8.
  • BUREŠ, M. -- RENDA, M. -- DOLEŽEL, M. a kol. Efektivní řízení testování: Klíčové otázky pro efektivitu testovacího procesu, Grada 2016, ISBN 978-80-247-5594-6.
  • SCHULMEYER, G G. Handbook of software quality assurance. Boston: Artech House, 2008. ISBN 978-1-59693-186-2.
  • STEPHENS, M. -- ROSENBERG, D. Testování softwaru řízené návrhem. Brno: Computer Press, a.s., 2011. ISBN 978-80-251-3607-2.
  • KANER, C. -- FALK, J. -- NGUYEN, H Q. Testing computer software. New York: John Wiley & Sons, 1999. ISBN 0-471-35846-0.
  • KANER, C. -- BACH, J. -- PETTICHORD, B. Lessons learned in software testing : a context-driven approach. New York: John Wiley, 2002. ISBN 0-471-08112-4.
  • BUCHALCEVOVÁ, A. -- STANOVSKÁ, I. Příklady modelů analýzy a návrhu v UML. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2013. 198 s. ISBN 978-80-245-1922-7.
  • ISTQB CTFL Syllabus