Termíny

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín


Okruhy otázek ke státní zkoušce z vedlejší specializace 4KS

 • Vymezení pojmů v oblasti kvality a kvality softwaru
 • Východiska řízení kvality softwaru a role moderních přístupů Agile a DevOps
 • Základy testování a principy testování
 • Úrovně testování a jejich vztah k metodikám a modelům vývoje
 • Úrovně a typy testů
 • Proces testování
 • Vady – příčiny, klasifikace, důsledky
 • Správa vad
 • Metody a koncepty řízení kvality softwaru, standardy, normy a metodiky
 • Úloha revizí v softwarovém inženýrství a testování
 • TMMi a zlepšování procesu testování
 • Automatizace testování
 • Kvalita softwaru a teorie organizace
 • Řízení testování softwaru
 • Dokumentace procesů řízení testování
 • Metriky a KPI v rámci testování
 • Test reporting
 • Řízení požadavků na testování
 • Testovací tým
 • Softwarové nástroje pro řízení testů
 • Základní metody návrhů testů
 • Vstupy a výstupy analýzy testů
 • Proces analýzy testů a role analytika testů
 • Odhady při analýze testů
 • Principy, praktiky a procesy testování softwaru v agilních projektech
 • Agilní metody a techniky testování softwaru
 • Účel, výhody a nevýhody automatizovaného funkčního testování
 • Nástroje pro automatizované funkční testování
 • Typy zátěžových testů softwaru a nástroje pro zátěžové testování
 • Strategie a přístup k systémovému integračnímu testování a nástroje pro systémové integrační testování