Termíny

14.5.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »


Literatura ke státní závěrečné zkoušce VS 4IP

Povinná literatura:

 • Voříšek, J., Pavelka, J., Vít, M. a kolektiv: Aplikační služby IS/ICT formou ASP. Proč a jak pronajímat informatické služby, Grada Publishing,  2004, ISBN: 80–247–1094–3.
 • Gála, L., Pour, J., Toman, P.: Podniková informatika, Grada Publishing,  2005, ISBN: 80-247-1278-4
 • Novotný, O., Pour, J., Slánský: Business Inteligence, Grada Publishing,  2005, ISBN: 80–247–0620–2.
 • Carda, A., Kunstová, R.: Workflow – Nástroj manažera pro řízení podnikových procesů, Grada Publishing,  2003, ISBN: 80–247–0666–0.
 • Basl, J.: Podnikové informační systémy, Grada, 2002
 • Dohnal, J.: Řízení vztahů se zákazníky - procesy, pracovníci, lidé, Grada Publishing, 2002, ISBN 80-247-0401-3.
 • Voříšek, J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace, Management Press, Praha, 2002, ISBN 80-85943-40-9
 • Chlapek, D., Chocholatý, D.: Řízení projektů IS/ICT, Oeconomica, 2004, ISBN 80-245-0808-7.
 • Zeldman, J.: Tvorba webů podle standardů XHTML, CSS, DOM, ECMASkript a dalších, 2004, ISBN 80-251-0347-1.
 • Chlapek, D., Řepa,V., Stanovská, I: „Vývoj informačních systémů“, Oeconomica, 2005
 • Řepa, V.: Podnikové procesy, Grada 2006, ISBN 80-247-1281-4
 • Řepa a kolektiv: Analýza a návrh informačních systémů, Ekopress, Praha 1999, ISBN 80-86119-13-0

Doporučená literatura:

 • Basl, J., Majer, P., Šmíra, M.: Teorie omezení v podnikové praxi – Zvyšování výkonnosti podniku nástroji TOC, Grada Publishing,  2003, ISBN: 80–247–0613–X.
 • Buchalcevová, A.: Metodiky vývoje a údržby informačních systémů, Grada Publishing, 2005, ISBN: 80–247–1075–7.
 • Buchalcevová, A., Stanovská, I., Šimůnek M.: Základy softwarového inženýrství – základní témata Praha,VŠE, 2003
 • Dohnal, J., Pour,J.: Řízení podniku a řízení IS/ICT v informační společnosti, VŠE, Praha, 1999
 • Smejkal,V.: Internet @ §§§, 2.aktualizované a rozšířené vydání,Grada, 2001,ISBN 80-247-0058-1.
 • Goldratt, E. M.: Kritický řetěz, InterQuality, Praha, 1999, ISBN 80-902770-0-4.
 • Smejkal, V., Rais, K.: Řízení rizik, Grada Publishing, 2003, ISBN 80-247-0198-7.
 • Kaplan, R.S., Norton, D.P.: Balanced Scorecard, Management Press, Praha, 2001, ISBN 80-7261-037-6.
 • Sborníky konference Systémová integrace  (k dispozici na KIT)
 • Časopis Systémová integrace  (k dispozici na KIT)
 • Dey Alexander: User Experience Resource Collection, http://deyalexander.com/resources/collection.html