Termíny

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín


Obor Informační systémy a technologie (HS)

Magisterský stupeň studia zahrnuje studium hlavní a vedlejší specializace. Jednou z hlavních specializací (HS) navazujícího studia magisterského studijního oboru Aplikovaná informatika je obor Informační systémy a technologie. Obor je zaměřen na přípravu specialistů schopných navrhovat, implementovat, provozovat a řídit informační systémy různých typů ekonomických subjektů, včetně institucí veřejné správy.

Podmínky přijetí ke studiu oboru

Absolventi bakalářských oborů  jsou přijímáni do studia specializace na základě přijímací zkoušky - viz stránky fakulty.

Charakteristika oboru

Studenti jsou vybavováni takovým objemem a strukturou znalostí, které zajistí jejich vysokou konkurenceschopnost na trhu práce, a to i ve vztahu k absolventům zahraničních univerzit.

Současný celosvětový trh práce vyžaduje globálně uvažující informatiky se znalostmi a dovednostmi odpovídajícími aktuálním potřebám praxe nejen v oblasti informačních technologií, ale i v oblastech řízení, organizace, ekonomiky, obchodu a práva. Studijní plán je proto budován s respektováním světových standardů pro výuku informatiky (Computing Curricula 2004 – Information Systems and Software Engineering), ale současně zachovává konkurenční výhodu VŠE, která spočívá v kombinaci znalostí z oblasti informatiky se znalostmi ekonomiky a práva.

Budování znalostí v oblasti informatiky je založeno na osvojení metod a nástrojů řízení vývoje a provozu složitých informačních systémů, elektronického a mobilního podnikání. Studenti se mj. naučí vytvářet informační strategii, optimalizovat podnikové procesy, navrhovat informatické služby, které optimálně podporují podnikové procesy, navrhovat aplikační a technologickou architekturu IS, navrhovat a implementovat informatické aplikace, řídit informatické projekty, řídit informatické služby, informatické procesy a informatické zdroje a analyzovat výhodnost různých variant outsourcingu.

Aby studenti získali co nejširší spektrum pohledů na řešení IS/ICT, jsou do přednášek všech předmětů zváni významní odborníci z praxe. Pro zvýšení úrovně znalostí odborné angličtiny jsou některé předměty přednášeny v anglickém jazyce.

Cílovými profesemi absolventů studijní specializace jsou: byznys analytik, byznys konzultant, architekt IS/ICT, manažer vývoje aplikací, systémový integrátor, manažer projektu, manažer provozu, manažer podnikového IS a obchodník s produkty a službami IS/ICT. Pro všechny uvedené profese jsou absolventi vybaveni jak kvalitním teoretickým zázemím, tak základními praktickými zkušenostmi.

Studentům s výborným prospěchem vytváří katedra prostor pro jejich zapojení do výzkumného programu katedry, případně do projektů, které se řeší ve spolupráci s partnery (IBM, HP, SAP, Microsoft, SUN, Oracle, Sybase a dalšími). Nejlepším absolventům specializace se po ukončení studia nabízí zahájení navazujícího studia na doktorském stupni.

Ukončení studia

Navazující magisterské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška je tvořena:

  • Státní zkouškou ze studijního oboru Informační systémy a technologie
  • Obhajobou kvalifikační práce (diplomová práce)
  • Státní zkouškou z vedlejší specializace.