Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín


Termíny odevzdání diplomových prací

Pro odevzdání diplomových prací na všech oborech navazujícího magisterského studia studijního programu Aplikovaná informatika byly pro akademický rok 2017/2018 stanoveny následující termíny:

  • pro obhajoby konané v lednu 2018 – nejpozději do 11.12.2017 14:00 hod.
  • pro obhajoby konané v květnu 2018 – nejpozději do 25.4.2018 14:00 hod.

POZOR!! Diplomové práce pro státní zkoušku leden/únor 2018 je možné odevzdávat nejdříve od 4.12.2017. Důvodem je technické omezení InSIS.

Studenti oborů Informační systémy a technologie a Kognitivní informatika odevzdávají práce na sekretariátě katedry informačních technologií (č.d. 415 NB, paní Renatě Hertlové) v úředních hodinách po splnění všech náležitostí. Aktuální úřední hodiny najdete v InSISu v aplikaci Lidé na VŠE.

 

.