Termíny

6.10.2017 - Bakalářské promoce

13.10.2017 14:00 - Magisterské promoce

10.11.2017 15:00 - Doktorské promoce

Více... »


Termíny odevzdání diplomových prací

Pro odevzdání diplomových prací na všech oborech navazujícího magisterského studia studijního programu Aplikovaná informatika byly pro akademický rok 2016/2017 stanoveny následující termíny:
  • pro obhajoby konané v lednu 2017 – nejpozději do 12.12.2016 14:00 hod.
  • pro obhajoby konané v červnu 2017 – nejpozději do 24.4.2017 14:00 hod.
Studenti oborů Informační systémy a technologie a Kognitivní informatika odevzdávají práce na sekretariátě katedry informačních technologií (č.d. 415 NB, paní Renatě Hertlové) v úředních hodinách po splnění všech náležitostí. Aktuální úřední hodiny najdete v ISISu v aplikaci Lidé na VŠE.   .