Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín


Termíny a rozpis státních závěrečných zkoušek

Aktuální termíny státních závěrečných zkoušek navazujícího magisterského studia se státní zkouškou na oborech Informační systémy a technologie a Kognitivní informatika

V akademickém roce 2017/2018 se budou státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací konat v těchto termínech:

 • 24.1. - 2.2.2018 (diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 11.12.2017 do 14:00)
 • 28.5. - 8.6.2018 (diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 25.4.2018 do 14:00)

Student, který chce absolvovat státní zkoušku v některém z uvedených termínů musí:

 • odevzdat diplomovou práci na katedře informačních technologií v termínu, který předchází termínu zkoušky,
 • při odevzdání práce student závazně nahlásí, z jaké oblasti bude volit otázku u státní zkoušky, podrobnější informace naleznete zde,
 • zapsat si mimosemestrální kurzy Obhajoba diplomové práce DIP_D a Státní zkouška ze studijního oboru, pro IT má ident IT1_1 a pro KI KI1_1,
 • student se nezapisuje na konkrétní termín zkoušky, ten je mu v uvedeném období přidělen a nalezne ho v rozpisu, který je uveden na této stránce nejpozději týden po odevzdání práce,
 • nejpozději 3 dny před termínem konání státní zkoušky musí mít splněny všechny studijní povinnosti magisterského studia (samozřejmě mimo státní zkoušku a obhajobu práce).

Rozpis státních zkoušek a obhajob diplomových prací bude zveřejněn začátkem ledna 2018.

 • Student, který je na rozpisu uveden jako první v 8:00, se dostaví v 7:30 na sekretariát KIT, č.dv. 415 NB.
 • Student, který je na rozpisu uveden jako první v jiném čase než v 8:00, se dostaví minimálně hodinu a půl před místnost konání zkoušky.
 • Studenti, kteří jsou druzí a třetí, se dostaví v 8:00 před místnost konání zkoušky.
 • Studenti na dalších místech v pořadí se dostaví vždy o dvě hodiny dříve před místnost konání zkoušky.

Do InSISu budou termíny vloženy sekretářkou katedry, ona vás také na příslušný termín přihlásí.

Rozpis státních zkoušek naleznete <<zde>>.