Termíny

14.5.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »


Učební plán oboru Informační systémy a technologie

Pro konkrétního studenta je platný studijní plán, který platí v době jeho nástupu do studia. Pokud katedra připraví nový předmět (týká se předmětů oborově volitelných) bývá zařazen i do starších studijních plánů, aby si jej mohli zapsat i studenti, kteří již obor studují. Změny v počtech kreditů ve skupinách atd. se zpětně nemění. V současné době existují dvě varianty studijního plánu oboru Informační systémy a technologie, které se od sebe liší počtem kreditů ve skupinách a strukturou povinných předmětů.

Aktuální studijní plány jsou k dispozici v ISISu.

Studijní plán ve formě letáčku, který byl studentům k dispozici u zápisů pro ZS 2017/2018, si lze stáhnout ze stránek fakulty zde.