Termíny

14.5.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »


Obor Kognitivní informatika (HS)

Související aktivity

Informace o navazujícím studijním oboru Kognitivní informatika studijního programu aplikovaná informatika jsou uvedeny na samostatném webu kogninfo.vse.cz.

Pro studenty oboru Kognitivní informatika platí informace uvedené na kogninfo.vse.cz, vyjma oblasti diplomových prací. Informace v této oblasti jsou společné všem oborům navazujícího magisterského studia Aplikovaná informatika, které garantuje Katedra informačních technologií . Také rozpis pro státní zkoušku naleznete u termínů a rozpisů pro státní zkoušky oboru Informační systémy a technologie.