Termíny

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín


Mezisemestrální kurz Vývoj mobilních aplikací pro Android

Související aktivity

V termínu 28.5. – 1.6.2018  se na učebně SB 109 uskuteční mezisemestrální kurz Vývoj mobilních aplikací pro Android, který povedou odborníci z firmy Inventi.

Kurz je vypsán v rámci bakalářského předmětu 4IT370 Moderní trendy v informatice I, respektive magisterského předmětu  4IT483 Současné přístupy k vývoji IS a je určen jak pro bakaláře oboru Aplikovaná informatika, tak studenty magisterského oboru Informační technologie. Kapacita kurzu je 30 studentů – 15 studentů z bakaláře, 15 studentů z magistra.

Cílem tohoto kurzu je seznámení se zásadami mobilního vývoje obecně a základními prvky vývoje pro operační systém Android. Nejprve budou shrnuty základní principy mobilního vývoje, potom představen jazyk Kotlin probírány praktické ukázky řešení nejběžnějších problémů, se kterými se mobilní vývojáři setkávají. Absolvent tohoto kurzu by měl být následně schopen vytvořit jednoduchou aplikaci, která bude komunikovat se serverem, ukládat data lokálně pro offline použití a zobrazovat obsah v jednoduchém uživatelském prostředí.

Předpoklady pro účast na kurzu

Pro úspěšné absolvování kurzu je potřeba dopředu dobře znát alespoň jeden objektově orientovaný jazyk (Java nebo C# jsou ideální). Zkušenosti z XML jsou také výhodou.

Přihlašování na kurz je přes InSIS od 23.4.2018 10:00 do 11.5.2018 23:59

Podrobnější obsah kurzu zde