Termíny

14.5.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »


Nová vedlejší specializace Softwarové inženýrství

Související aktivity

Katedra informačních technologií připravuje novou vedlejší specializaci Softwarové inženýrství, která by měla umožnit studentům větší specializaci na softwarové inženýrství v rámci stávajících hlavních specializací, když Akreditační komise MŠMT neudělila akreditaci novému magisterskému oboru Softwarové inženýrství.

Vedlejší specializace Softwarové inženýrství je zaměřena na přípravu specialistů schopných navrhovat a implementovat informační systémy. Cílovými profesemi absolventů vedlejší specializace jsou  vývojář/architekt ISmanažer vývoje aplikací.

Vedlejší specializace Softwarové inženýrství je určena těm studentům, kteří mají o softwarové inženýrství zájem a mají základní znalosti v oblasti vývoje softwaru. Tyto znalosti mohli získat studiem bakalářského oboru Informatika či praxí v této oblasti. Tato vedlejší specializace je vhodným doplňkem studia hlavní specializace Informační systémy a technologie i dalších hlavních specializací na Fakultě informatiky a statistiky, případně dalších fakult VŠE.

Návrh vedlejší specializace musí být schválen vědeckou radou FIS, proto může být specializace otevřena až od LS 2011/2012. Všechny předměty zařazené do vedlejší specializace jsou již akreditovány a vyučují se. Pokud je studenti odstudují a budou si potom chtít zvolit tuto vedlejší specializaci, bude možné tyto předměty převést.

Studenti, kteří mají o softwarové inženýrství zájem, ale chtějí si zvolit vedlejší specializaci z jiné oblasti, aby si rozšířili své znalosti, mohou studovat uvedené předměty v rámci oborově volitelných předmětů na oboru Informační systémy a technologie.

Povinné předměty      20 ECTS

Ident Název předmětu ECTS
4IT422 Architektonické a návrhové vzory 6
4IT442 Softwarový projekt 8
4IT421 Zlepšování procesů budování IS 6

Volitelné předměty    10 ECTS

Ident Název předmětu ECTS
4IT446 Řízení kvality softwaru 6
4IT481 Architektura orientovaná na služby 4
4IT430 Databázové návrhové vzory 4
4IT448 Tvorba uživatelského rozhraní s využitím WPF a Microsoft Silverlight 4
4IT447 Vývoj podnikových aplikací na platformě Java 6
4IT445 Vývoj webových aplikací s využitím frameworků 6