Termíny

14.5.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »


Nové volitelné kurzy ve výuce

Související aktivity

Katedra informačních technologii připravila do výuky v letním semestru následující volitelné předměty.

Internetový protokol verze 6 (4IT322)

Cílem předmětu je seznámit studenty s novým síťovým protokolem IPv6 a problematikou jeho nasazení. Předpokládají se základní znalosti síťového protokolu IPv4 na úrovni kurzu Informační a komunikační sítě (4IZ110). Ing. Luboš Pavlíček bude toto téma přednášet vždy v letním semestru. Toto je jediný nový předmět primárně určený pro studenty v bakalářském studium.  Ostatní nové předměty jsou určeny pro studenty magisterského studia.

Databázové návrhové vzory (4IT430)

V tomto předmětu RNDr. Palovská provede posluchače procesem datové analýzy některých typicky se opakujících částí podnikové organizace a řízení. Aktivní spoluúčast při analýze je hlavní učební metodou. Předpokládají se znalosti na úrovni kurzu Databáze (4IT218). Zda se předmět vypíše i v zimním semestru závisí na  zájmu studentů o tuto problematiku.

Transformace podnikání v éře Software jako služby (4IT466)

Tento předmět bude vyučovat Mgr. Jiří Donát, Ph.D. Předmět se bude věnovat základním strategiím IT firem ve třech hlavních etapách vývoje IT: v době sálových počítačů, v době PC a v nastávající době internetových služeb. Posluchači se podrobněji seznámí s technologickými a obchodními důvody, které povedou k přechodu většinového trhu prodeje software do modelu Software jako služba, jakož i s dopady této nové podoby IT průmyslu na vybraná průmyslová odvětví, na podnikovou informatiku, ale i na novou roli IT v našem běžném životě.

Jiří Donát vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a doktorský obor Inženýrská informatika na Fakultě dopravní ČVUT. Pracoval nejprve v ČSAV, po roce 1989 zastával řadu manažerských funkcí v IT a telekomunikačních firmách; působil například jako Country Manager softwarové společnosti Lotus Development, jako Senior Manager konzultační společnosti Deloitte nebo jako Associated Director v globální poradenské společnosti AT Kearney. Ve svém profesním životě pracoval na řadě IT projektů v Evropě i v Asii, mimo jiné v Indii, v Číně, v Rusku, v Saudské Arabii a v Egyptě. Napsal tři knihy z oblasti IT a řadu odborných článků. Od prosince 2009 pracuje ve společnosti Sodexo Pass jako ředitel IT pro Českou a Slovenskou republiku. Předpokládáme, že tento předmět bude vypisován vždy v letním semestru.

Řízení kvality softwaru (4IT446)

Po úspěšném absolvování tohoto předmětu by studenti měli rozumět principům řízení kvality softwaru, zejména testování. Studenti získají znalosti a praktické zkušenosti v oblasti testování. Přednášet a cvičit bude Anna Borovcová  (http://testovanisoftwaru.blogspot.com/).

Vývoj podnikových aplikací na platformě Java (4IT447)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními koncepcemi vývoje podnikových (vícevrstvých, distribuovaných) aplikací v Javě a s technologiemi používanými při jejich vývoji (Java Enterprise Edition 5). Studenti získají celkový přehled o současném stavu a nastupujících trendech a naučí se vyvíjet středně složité podnikové aplikace na platformě Java. Na cvičeních se studenti naučí pracovat s nástroji integrovanými do vývojového prostředí, které usnadňují programování Java EE aplikací. Přednášet i cvičit bude Mgr. Šlajchrt ( http://cz.linkedin.com/pub/zbyněk-šlajchrt/3/761/519 ), který již několik let v pozici Senior Java Architect vytváří podnikové aplikace.  Předmět bude vypisován vždy ob jeden semestr.

Základy neurověd (4IT420)

Tento na první pohled neinformatický předmět by měl rozšířit obzory studentů o oblast poznávání, problematiku emocí, plánování, rozhodování, principu odměn a volby. Vyučovat bude MUDr. Robert Rusina z neurologického oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice, uznávaný odborník na oblast neurověd, neuroinformatiky, neuroekonomie a neuropolitiky. Předmět již byl vyučován, nyní je pouze přeakreditován pod hlavičku KIT, je povinný pro studenty oboru kognitivní informatika. Jako u většiny ostatních nových předmětů se vyučuje vždy v letním semestru.