Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín


Názory absolventů

Související aktivity

Naši absolventi v současné době pracují u významných informatických firem nebo založili své firmy, ve kterých podnikají.

Požádali jsme je o vyjádření ke svému působení na VŠE a nyní vám přinášíme jejich zkušenosti.

Milan Kubíček

Jmenuji se Milan Kubíček. Absolvoval jsem hlavní specializaci Mezinárodní obchod (MO) a vedlejší specializace Informatika v podnikání (4IP), kde jsem zpracoval i diplomovou práci. Rád bych se s Vámi podělil o to, jak jsem ke 4IP dostal, k čemu mi byla a to nejdůležitější - čemu by mohla být Vám.

Po absolvování anglicko-českého gymnázia v Olomouci Hejčíně jsem zvolil MO na FMV VŠE zejména kvůli jazykům. Paralelně se studiem jsem 3 roky pracoval jako HR konzultant, kdy jsem pro IT firmy hledal IT specialisty a management. Na magisterském stupni jsem dále pokračoval v MO, které je však pojato trochu široce. Pro vedlejší specializaci jsem proto hledal spíše technický obor, což Informatika v podnikání nabízí. Technologie mne vždy bavily, navíc se mi to hodilo do tehdejší praxe, takže bylo rozhodnuto. Před 2 roky jsem pak začal pracovat v DHL IT Services (jedno z globálních datacenter Deutsche Post DHL). Zde jsem prošel řadou pozic na konzultačně-analytických projektech. Následně jsem cca rok působil jako konzultant / projektový manažer zodpovědný za návrh a dodávku IT řešení pro evropské země divize DHL Express. Nyní jsem zodpovědný za nabídky pro stejné zákazníky a na dodávky již spíše jen dohlížím z obchodního pohledu.

Zpětně bych 4IP volil znovu, a to z několika důvodů:

  1. 4IP se orientuje spíše na obchodní využití technologií či řízení IT. Navíc vhodně doplňuje hlavní specializace a přidává tak mezioborové znalosti. Toto považuji za klíčovou výhodu oproti absolventům klasických IT oborů. Pro mou současnou práci je MO a 4IP v podstatě ideální kombinace, jelikož mi pomáhá v rychlé orientaci a schopnosti pochopit problémy / požadavky klientů a nabídnout obchodně vhodná řešení.
  2. Vyučující disponují praktickými zkušenostmi a výuka je často pojata týmově. Jakkoliv nebývá nejjednodušší sladit všechny lidi dohromady, v praxi tomu nakonec stejně nikdo neuteče. Jedná se proto o velmi vhodnou průpravu do budoucna.
  3. Absolvování 4IP značně zvyšuje pravděpodobnosti přijetí ve výběrových řízeních. Všichni absolventi, se kterými jsem v kontaktu, pracují v mezinárodních společnostech na zajímavých pozicích, které mají více či méně co do činění s IT. Nikdo neměl problém najít uplatnění, spíše naopak. Člověk zde jednoduše vystuduje obor, který mu k něčemu je, což obecně vůbec není automatické. Díky výše uvedeným bodům jsou absolventi KIT i nadstandardně finančně ohodnoceni.

Pokud tedy hledáte katedru / vedlejší specializaci, jejíž studium má přidanou hodnotu, v praxi Vám opravdu k něčemu bude a nebudete jej záhy považovat za ztracený čas, mohu ze své zkušenosti Informatiku v podnikání určitě doporučit.

Petr Hendl

Během studií na gymnáziu mě zaujala informatika, tehdy neprobádaný, ale již rychle se rozvíjející obor. Po maturitě jsem rok chodil na ČVUT (fakulta elektrotechnická, obor výpočetní technika). Posléze jsem přešel na VŠE, kde mi více vyhovovala informatika v kombinaci s ekonomií a podnikovou ekonomikou - řekl bych informatika s cílem podpořit konkurenceschopnost v současném tržním prostředí.

Na bakalářském stupni jsem studoval obor informatika, zabýval se programováním a začal pronikat do komplexnosti podnikových informačních systémů. V obojím jsem pokračoval i na inženýrském stupni (hlavní specializace informační technologie).

Během studií jsem se stal členem akademického senátu, členem studijní rady a také zaměstnancem Výpočetního centra. To mi umožnilo proniknout více do mechanismu školy a částečně se podívat na problematiku i z jiné pozice než jako student. Mohu prohlásit, že škola nabízí velmi široký základ a možnost všeobecného ekonomického vzdělání, které můžete využít, nebo školou “proplout” - možné je obojí, zaleží na každém, zda se chopí příležitosti (i když občas jde trochu o boj se systémem). Katedra informačních technologií je podle mých osobních zkušeností nejprogresivnější katedrou, která se každý půlrok ptá sama sebe i studentů, co a jak změnit, aby výuka činila studenty dobře hodnocenými firmami v praxi.

Po dokončení školy jsem získal jako jeden z prvních Čechů “zelenou kartu” a pracuji jako softwarový vývojář pro Deutsche Börse ve Frankfurtu v SRN. Vzdělání informatika - ekonomie se mi přitom velmi hodí, i když se řadu znalostí z oblasti finančních trhů i informatiky a programování musím doučovat. Stále je co se učit...

Petr Kopřiva

Jmenuji se Petr Kopřiva a mých minulých osm let bylo spjato s katedrou informačních technologií na Vysoké škole ekonomické. Pro studium zde jsem se rozhodl, když jsem navštívil den otevřených dveří, které katedra pořádala. Dnes již vím, že to byla výborná volba a že podruhé bych se rozhodl naprosto stejně.

Prvních pět let jsem studoval bakalářský a následně inženýrský stupeň studia. V té době jsem učinil zajímavou zkušenost. Domnívám se, že pro studium informatiky nepostačuje pouze vstřebávat znalosti získávané ve škole, ale aktivně je rozvíjet jak po teoretické tak po praktické stránce. Jenže kdo by se spokojil “pouze” se školní výukou, když pro většinu z nás byly “počítače” koníčkem číslo jedna. Zpočátku mi velmi pomáhaly programátorské průpravy ještě ze střední školy. Zároveň jsem nakupoval "tuny" technické literatury a dovzdělával se v oborech, které jsme ve škole teoreticky i prakticky probírali. Ve druhém ročníku jsem začal na částečný úvazek pracovat ve společnosti KOMIX, přičemž tuto práci mi zprostředkovala naše katedra v rámci programu kontaktu firem a studentů. Právě pracovní zkušenost mi dala možnost posoudit nakolik je pro mě který předmět užitečný, ale také jsem poznal, že většina předmětů naší katedry předává obrovské zkušenosti, které se dají v praxi zúročit.

Na inženýrském stupni jsem se rozhodl profilovat svůj další vývoj do oblasti analýzy IS/IT a řízení projektů vývoje informačních systémů. Skloubil jsem tak svůj profesní vývoj v KOMIXu a studijní zaměření na KITu. Nabídka kvalitních předmětů zajišťovaných naší katedrou byla natolik obšírná, že jsem dokonce ani nestihl projít všemi předměty, které se mi líbily. V té době jsem začal také lépe poznávat lidi a dění na katedře. Pomáhal jsem např. organizovat konference Systémová integrace. V té době jsem se také rozhodl pro další pokračování studia na doktorandském stupni.

Doktorandské studium je naprosto odlišné od předchozího. Člověk je velice úzce spjat s katedrou, najednou vidí všechno jakoby z druhé strany. Vlastní výuka většinou probíhá formou samostudia a konzultací. Každý doktorand má také svého vedoucího, se kterým velmi úzce spolupracuje a doktorandi jednoho vedoucího spolu s ním vytvářejí tým, v rámci něhož řeší většinu "zapeklitostí" studia. Musím konstatovat, že se z nás v týmu stali přátelé “na život a na smrt”.

Dnes, kdy jsem dokončil své doktorandské studium, zastávám ve společnosti KOMIX pozici zástupce vedoucího oddělení analýzy, jsem projektovým vedoucím a mám za sebou několik rozsáhlých projektů. Přestože mé studium skončilo, s katedrou budu zřejmě spolupracovat nadále. Nejen proto, že jsem jí hodně dlužen, ale také proto, že jsem mohl poznat, že lidé na naší katedře jsou nejen skvělí pedagogové, ale také velmi příjemní a přátelští.

Světlana Hrdá

Mé jméno je Světlana Hrdá. Studia na KIT jsem dokončila v únoru roku 1999, ale již při studiu jsem měla možnost se na částečný úvazek zapojit do pracovního procesu. Následné plnohodnotné zapojení do pracovního procesu po skončení studia bylo tedy bezproblémové, ačkoli zkušenosti mých kolegů z jiných škol či fakult nebyly tak "bezbolestné".

Možnost pracovat přímo v oboru, na který jsem se specializovala, právě díky možnostem, které KIT nabízí, považuji za jednu z klíčových. Nejen, že jsem ještě při studiu získala řadu zkušeností, které jsem využila v diplomové práce, ale především jsem vedle teoretických základů získala cenné praktické zkušenosti, které mi pomohly v dalším postupu a zapojení se v práci.

Nyní pracuji ve firmě APP Czech, s r.o. ve dvou rolích. Působím jako analytik na našich externích projektech a zároveň řídím a také výkonně pracuji pro interní projekt, který ve firmě buduje Knowledge management. Právě mé začátky a i další vývoj na tomto projektu mi daly cenné podklady pro diplomovou práci, do které jsem mohla vložit řadu praktických zkušeností a doporučení, a patrně právě díky tomuto byla tato práce oceněna cenou ČSSI.

Mé dobré kontakty s členy KIT pokračují dále a tak se nyní spolupodílím na přípravě kurzu katedry KIT, kde bych měla právě část svých zkušeností předávat novým studentům. Jsem ráda, že mám možnost se na KIT touto formou vrátit a uvažovat i o externím doktorandském studiu. Takže koloběh jakoby se uzavíral.

Domnívám se, že má volba studia KIT VŠE byla správná. Samozřejmě nemohu plnohodnotně objektivně porovnávat s ostatními školami, ale domnívám se, že KIT poskytuje dobrou kombinaci teoretických základů a praktických zkušeností, se kterými je zapojení do pracovního procesu jednodušší a člověk pak v praxi dělá opravdu to, co studoval. Domnívám se, že kombinace odborné kvality, pružné přizpůsobování náplně studia trendům IT a především přístup pracovníků katedry zaručuje velmi kvalitní základ pro budoucnost v oblasti IT.

Volba hlavní specializace IT v kombinaci s dobrou vedlejší specializací a základy ekonomie, kterým na této škole neujdete, není vůbec špatná, jak z hlediska budoucí perspektivy, tak z hlediska obsahové náplně, samozřejmě pouze pokud je Vám oblast IT blízká.

Robert Pospíšil

Já jsem vystudoval informatiku v rámci své vedlejší specializace. I když jsem na VŠE absolvoval jako hlavní specializaci Mezinarodní obchod, v mé současné pracovní náplni toto vzdělání funguje jako doplněk.

Během studia jsem působil externě jako manažer IT ve společnosti Fipro s.r.o., dále jako pomocná vědecká síla ve Výpočetním centru VŠE. Krátkou dobu jsem byl zaměstnán v IT oddělení Expandia banky.

V květnu 2000 jsem spoluzakládal akciovou společnost Villusion, která v prosinci 2000 spustila první mikroplatební systém v Evropě - I LIKE Q. Podílel jsem se aktivně na vývoji tohoto projektu (XSL, webdesign). Nyní působím ve společnosti jako výkonný ředitel.

Nikola Rafaj

Vystudoval jsem informační technologie na katedře informačních technologií jako hlavní specializaci. Tuto oblast jsem vhodně doplnil výběrem své vedlejší specializace - psychologie - na Fakultě podnikové ekonomiky. Mým úspěchem byla přednáška na konferenci Management a ekonomika firmy 99.

Velkou zálibou bylo a stále je publikování článků na webových zpravodajstvích. Začínal jsem v roce 1997 sérií studií o tržních trendech a bezpečnosti pro Expandia Banku. Přes 2 roky jsem přispíval odbornými články o elektronickém obchodu v časopisech Computer, Connect! a e-biz z vydavatelství Computer Press a na internetovém zpravodajském serveru o e-komerci eBiz, který jsem s několika svými kolegy založil.

V květnu 2000 jsem spoluzakládal akciovou společnost Villusion, která v prosinci 2000 spustila první mikroplatební systém v Evropě - I LIKE Q. Podílel jsem se na vedení společnosti. Nyní působím ve společnosti jako předseda představenstva a mám na starosti oblast Public relations.

Martin Lucký

Katedra informačních technologií (KIT) je podle mých zkušeností progresivní skupina motivovaných expertů poskytující kvalitní základ a podporu pro samostatný rozvoj studentů v oblasti informačních technologií a jejich obchodního potenciálu v těsném sepětí s praxí a s důrazem na budoucí uplatnění.

Na katedře KIT jsem vystudoval obor management v informační společnosti jako vedlejší specializaci a zároveň jsem na KIT zpracoval svou diplomovou práci. Mou hlavní specializací byl mezinárodní obchod.

V průběhu studia jsem několikrát vycestoval na dlouhodobé pobyty do zahraničí a věnoval se nejrůznějším ad-hoc pracovním aktivitám (například operativní řízení motelu, grafický design prostředků firemní prezentace, tvorba www stránek, implementace informačního systému nebo audit). Současně se závěrem studia jsem úspěšně absolvoval výběrové řízení do jedné ze tří celosvětově nejúspěšnějších poradenských společností McKinsey and Company, kde dodnes pracuji v tzv. Business Technology Office (oddělení zaměřeném na projekty týkající se informačních technologií).

Domnívám se, že zejména tři následující aspekty dělají z KIT velmi zajímavou studijní platformu.

  1. Velmi vysoká úroveň vyučujících. Všechny kurzy, se kterými jsem se na KIT setkal, byly přednášeny lidmi s mimořádnými znalostmi problematiky a se silným zaujetím pro věc. Narazit na strop jejich znalostí a schopností se mi v podstatě nepodařilo. Záleží proto na každém jednotlivci, co si z kurzu odnese - potenciál je značný.
  2. Business pohled na informační technologie (IT). Nejsem a nikdy jsem netoužil být programátorem. IT mě vždy zajímaly z hlediska obchodních příležitostí a rozvojového a optimalizačního potenciálu, který při správném využití nabízejí. Právě s takovým chápáním IT jsem se na KIT setkal a získal jsem, dnes už praxí ověřený, realistický vhled do obchodního potenciálu informačních technologií.
  3. Sepětí teorie s praxí. Velký důraz je na KIT kladen na reálné přínosy z praxe. Práce aplikující teorii na realitu bývají ceněny více, než rešerše existující akademické literatury (ty jsou považovány spíše za předpoklad, než za cíl prací). Při troše snahy se při studiu na KIT setkáte se skutečnými problémy existujících podniků. Díky tomu není teorie přednášená na KIT považována za dogma a je otevřena výzvám (které ale musí být kvalitně argumentovány a ověřeny).

Studium na KIT rozhodně není nejlehčí variantou, jak „proplout" Vysokou školou ekonomickou. Nicméně pokud jste ochotni samostatně pracovat, chcete se něco skutečně naučit a informační technologie vás zajímají, je KIT rozhodně variantou, která stojí za zvážení.

Eva Šimková

Při výběru vysoké školy jsem se rozhodovala mezi VŠE a ČVUT. Nakonec jsem zvolila VŠE, protože mi nabídla užitečné propojení ekonomie a manažerského pohledu s odborným zaměřením. S ohledem na svoji technickou orientaci jsem se zapsala na Katedru informačních technologií. Měla jsem ale možnost rozvíjet znalosti i v oblasti humanitní při volbě vedlejší specializace, kterou byla psychologie. Z hlediska pozdějšího pracovního umístění se toto ukázalo jako dobrá volba, jelikož nalézt na trhu člověka s kombinací znalostí z IT, ekonomie, manažerského řízení a rozhodování a psychologie, není zase až tak snadné.

Na KIT VŠE jsem nejdříve, jako každý, studovala všeobecný základ a to jak v oblasti ekonomie, tak v IT. Teprve v pozdějších ročnících (4. a 5.) jsem měla možnost specializace. Zvolila jsem si Řízení informačních systémů, který mi, narozdíl o více technologicky zaměřeného směru Vývoj informačních systémů, poskytl podklady pro rozvoj v těch oblastech, které mě bavily a zajímaly: tedy pohled na IT z hlediska managera, metody modelování a optimalizace IS/ICT atp.

V druhém ročníku jsem začala pracovat na částečný úvazek v softwarové společnosti Unicorn jako Konzultant. To bylo šikovné, jelikož takto jsem se mohla věnovat škole a zároveň získat neocenitelné zkušenosti přímo z praxe. V Unicornu jsem zůstala až do konce pátého ročníku a během té doby jsem pracovala nejen jako Konzultant, ale také na pozici Obchodního zástupce a Ředitele projektů. Zkušenosti z práce se velmi vhodně doplňovaly s tím, co jsem se naučila ve škole, takže pochopit, nebo na příkladu ilustrovat určitý problém, pro mne bylo nyní snazší. Po ukončení školy jsem se rozhodovala co dál. Nastoupila jsem do společnosti Hewlett Packard, kde nyní pracuji na pozici ITSM Konzultant, ale zároveň jsem si přála zůstat v kontaktu se školou, a proto zde působím jako externí doktorand.

Michal Šebesta

Magisterský obor Informační systémy a technologie jsem absolvoval s červeným diplomem. Jako absolvent KIT VŠE mohu říci, že mi studium na této škole a tomto oboru dalo tu nejlepší průpravu, jakou jsem mohl získat. Na škole a potažmo i na KIT působí řada vynikajících českých i zahraničních odborníků z různých odvětví výzkumu i praxe. Ti mi vždy ochotně poskytovali hodnotné konzultace k úpravě či vylepšení mých prací, a důležitou zpětnou vazbu. Jejich kolegiální přístup a otevřenost k diskusi mi poskytovaly významné zázemí pro osobnostní a odborný růst.

Během studia na VŠE jsem měl možnost pracovat na zajímavých projektech, a semestrálních i kvalifikačních pracích, přičemž řada z nich byla oceněna v různých soutěžích, do kterých katedra pravidelně nejlepší práce studentů nominuje.

VŠE také nabízí řadu možností pro studenty, které vřele doporučuji využít. Příkladem těchto výhod mohou být studijní pobyty na zahraničních univerzitách. V rámci svého studia jsem absolvoval semestr na Dublin City University v magisterském oboru Business Informatics (přes program Erasmus), což mi přineslo řadu hodnotných poznatků, odborných kontaktů, a umožnilo širší rozhled.

Díky vynikajícímu a vyváženému studijnímu programu, skvělému kolektivu pedagogů KIT, a díky možnostem, které studium na VŠE nabízí, jsem získal prvotřídní vzdělání, a posléze úspěšně nastartoval svou vědeckou dráhu.

V současnosti pokračuji v doktorském studiu pod vedením přední osobnosti v oblasti řízení informatiky prof. J. Voříška. Na katedře se mimo jiné podílím na výuce předmětů Řízení podnikové informatiky, a Podnikání a obchodování na Internetu.

Hlavním předmětem mého výzkumu v rámci mého působení na KIT VŠE je oblast řízení a outsourcingu ICT služeb. Mé práce byly publikovány v odborných časopisech, a na zahraničních i domácích konferencích. Za dosažené úspěchy jsem v roce 2010 obdržel prestižní Cenu Josefa Hlávky.

Dana Malcová

Když jsem se ve čtvrtém ročníku obchodní akademie rozhodovala, jakému oboru bych se ráda věnovala na VŠ, věděla jsem, že mě „baví počítače“ a vybírala jsem tedy mezi informatickými obory pražských vysokých škol. Protože jsem chtěla studium IT spojit s rozvojem poznatků ekonomických disciplín,  Vysoká škola ekonomická se ukázala být vhodnou volbou. Po absolvování bakalářského studia Informatiky, při kterém jsem měla možnost nahlédnout mj. do portfolia předmětů všech tří informatických kateder, jsem zvolila studium na katedře informačních technologií. Tato katedra poskytovala pro mě osobně nejzajímavější kombinaci předmětů vyučovanou i mnoha uznávanými odborníky z praxe. Tou dobou už jsem se zaměřovala zejména na témata spojená s analýzou a návrhem informačních systémů – a přesně takové předměty byly v nabídce této katedry.

Po celou dobu studia na VŠE jsem se snažila využít maximum příležitostí pro rozvoj svých jazykových dovedností. Z tohoto důvodu jsem se na inženýrském stupni rozhodla pro vedlejší specializaci Studia zemí německé jazykové oblasti, která je kompletně vyučována v němčině, částečně rodilými mluvčími. Díky tomu jsem měla příležitost zúčastnit se týdenní exkurze studentů této specializace do Vídně. A díky znalosti němčiny jsem strávila 3 měsíce prázdnin prací v IT oddělení německé cestovní kanceláře za finanční podpory fondu EU Leonardo da Vinci. Během studia jsem zároveň navštěvovala jazykovou školu, kde jsem se připravovala na zkoušky CAE a BEC Higher. A využila jsem též možnosti strávit léto v USA v rámci programu Work and Travel. Znalost cizích jazyků, zejména angličtiny, je v dnešní době a zvláště v oblasti IT naprostou nutností. Studium na KIT VŠE svým studentům přímo i nepřímo umožňuje rozvíjet i jazykové dovednosti a získat tak zkušenosti se životem a studiem či prací v zahraničí. Takovéto zkušenosti jsou velmi ceněné na trhu práce – a v mnoha oborech se už stávají standardní součástí životopisu.

Jako velmi přínosné pro mé studium se ukázaly veškeré zkušenosti z praxe. Díky individuálnímu studijnímu plánu, který je na VŠE standardem pro všechny studenty, bylo možné skloubit práci na částečný úvazek s plněním studijních povinností. Ještě při studiu jsem dostala i první příležitost pracovat jako konzultant v oblasti popisu podnikových procesů a získané zkušenosti jsem zúročila při zpracování své diplomové práce. Krátce po ukončení studia jsem nastoupila do firmy IDS Scheer, s jejímž produktem ARIS jsem již 2 roky pracovala. Zde jsem pracovala na pozici Konzultanta pro oblast podnikové architektury a SOA v rámci nově budovaného EMEA Delivery Centra, kdy jsme s kolegy dodávaly projekty a školení pro zákazníky v Evropě, Jižní Africe a v oblasti Blízkého Východu. Krátce po akvizici IDS Scheer firmou Software AG jsem využila nabídky pracovat jako ARIS Solution Consultant se zaměřením na podnikovou architekturu pro australskou pobočku v Sydney. Kromě rozvoje řešení pro australský trh se zde podílím i na některých globálních aktivitách Software AG.

Studium KIT VŠE mi poskytlo vynikající základ pro práci konzultanta na pomezí businessu a IT v mezinárodní firmě - ať už z pohledu odborných znalostí v oblasti IT, projektového řízení a souvisejících disciplín, tak i díky nabytým jazykovým znalostem, samostatnosti při způsobu práce díky individuálnímu způsobu studia a připravenosti neustále se vzdělávat. Kombinace ekonomického a IT vzdělání mi dnes umožňuje zprostředkovávat dialog mezi nejvyšším vedením, IT oddělením a dalšími odděleními firmy – a v praxi si tak ověřuji, že vyučujícími tak často zmiňovaná potřeba „sladění IT s businessem“ není žádným klišé, ale reálnou výzvou, která zřejmě bude zaměstnávat absolventy KIT VŠE i v budoucnu.


Uvítáme i Vaše názory na současné studium - a to jak hlavní specializace Informační technologie, tak vedlejší specializace Management v informační společnosti.