Termíny

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín


Žebříček studentů

Zebříček - ilustrace
Pravidelně sestavujeme žebříček úspěšných studentů oborů studijního programu aplikovaná informatika, které garantuje Katedra informačních technologií. Jeho cílem je motivovat studenty v průběhu studia k co nejlepším výkonům.

Výsledky jsou využívány:

 • pro výběr studentů na místa pomocných vědeckých sil na katedře, pro spolupráci na konferencích pořádaných v rámci České společnosti pro systémovou integraci, pro odborné stáže a další akce,
 • při schůzkách s vedením a učiteli katedry, na kterých se projednávají aktuální i koncepční otázky výuky, kdy úspěšní studenti mohou prezentovat své názory a požadavky,
 • a v řadě případů také odbornou praxí při výběru vhodných adeptů na pracovní pozice.

Školní rok 2016/2017

Absolventi navazující magisterského studijního oboru Informační systémy a technologie

 1. Snítil Jiří, Ing. (1,00), 2. Mejstřík Jakub, Ing. (1,10), 3. Levý Jan, Ing. (1,10), 4. Rojo Robert, Ing. (1,18), 5. Jandoš Ondřej, Ing.  (1,22)

Absolventi bakalářského oboru Aplikovaná informatika

 1. Čecháková Zuzana, Bc. (1,17), 2. Menčík Michal, Bc. (1,22), 3. Meloun Jaroslav, Bc. (1,34), 4. Pelc Tomáš, Bc. (1,35), 5. Štorek Filip, Bc. (1,35)

Bakalářský obor Aplikovaná informatika – 1.ročník

 1. Veverka Jaroslav, Bc. (1,18), 2. Havlík Martin (1,19), 3. Maršálek Karel (1,29), 4. Kratochvíl Jakub (1,29), 5. Kondr Martin (1,33)

Bakalářský obor Aplikovaná informatika – 2.ročník

 1. Holub Ondřej (1,19), 2. Dokoupilová Monika (1,20), 3. Constantinov Daria (1,25), 4. Borovec Jakub (1,30), 5. Fuchs David  (1,49)

Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie – 1.ročník

 1. Machová Michaela Mia, Bc. (1,00), 2. Kubáč David, Bc. (1,00), 3.- 4. Benešová Patricie, Bc.  (1,00), 3.- 4. Jahnová Kristýna, Bc. (1,00), 5. Černý Jan, Bc. (1,04)

Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie – 2.ročník

 1. Vlček Lukáš, Bc. (1,11), 2. Vikorová Dana, Bc. (1,19), 3.  Píhrt Tomáš, Bc.  (1,21),  4. Smrž Jiří, Bc.(1,22), 5. Kúdela Jakub, Bc.(1,24)

Podrobnější výsledky žebříčku za školní rok 2016/2017 obsahují 20 nejlepších

Školní rok 2015/2016

Absolventi navazující magisterského studijního oboru Informační systémy a technologie

 1. Čecháková Lucie, Ing. (1,05), 2. Petrášek Roman, Ing. (1,17), 3. Švarc Lukáš, Ing. (1,18), 4. Jírů Michaela, Ing. (1,19), 5. Bystrianska Lucia, Ing. (1,20)

 

Absolventi bakalářského oboru Informatika

 1. Benešová Patricie, Bc. (1,12), 2. Trepáčová Veronika, Bc. (1,16), 3. Jahnová Kristýna, Bc. (1,30), 4. Kazheunikava Valeryia, Bc. (1,33), 5. Žárský Jiří, Bc. (1,33)

 

Bakalářský obor Aplikovaná informatika – 1.ročník

 1. Constantinov Daria (1,00), 2. Petráň Martin (1,17), 3. Holub Ondřej (1,25), 4. Fuchs David (1,27), 5. Dokoupilová Monika (1,31)

 

Bakalářský obor Aplikovaná informatika – 2.ročník

 1. Menčík Michal (1,18), 2. Čecháková Zuzana (1,22), 3. Meloun Jaroslav (1,34), 4. Pelc Tomáš (1,40), 5. Budař Jan (1,42)

 

Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie – 1.ročník

 1. Levý Jan, Bc. (1,00), 2. Gorovik Yekaterina, Bc. (1,15), 3. Malá Šárka, Bc. (1,16), 4. Genský Oliver, Bc. (1,18), 5. Píhrt Tomáš, Bc. (1,19)

 

Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie – 2.ročník

 1. Snítil Jiří, Bc. (1,00), 2. Suk Filip, Bc. (1,18), 3. až 4. Velemínský Filip, Bc. (1,30), 3. až 4. Melena Lukáš, Bc. (1,30), 5. Judová Eva, Bc. (1,32)

Podrobnější výsledky žebříčku za školní rok 2015/2016 obsahují 20 nejlepsich

Školní rok 2014/2015

Absolventi navazující magisterského studijního oboru Informační systémy a technologie

1.Kerol Valeria, Ing. (1,00), 2.Benešová Veronika, Ing. (1,10), 3.Malý Jan, Ing. (1,12), 4.Matějka Martin, Ing. (1,13), 5. Paulavets Anastasiya, Ing. (1,15)

Absolventi bakalářského oboru Informatika

1.Hron Jiří, Bc. (1,13), 2.Okosy Michal, Bc. (1,15), 3.Píhrt Tomáš, Bc. (1,23), 4.Ondejková Ľubomíra, Bc. et Bc. (1,27), 5.Kúdela Jakub, Bc. (1,30)

Bakalářský obor Aplikovaná informatika – 1.ročník

1.Čecháková Zuzana (1,15), 2.Menčík Michal (1,17), 3.Meloun Jaroslav (1,21), 4.Štorek Filip (1,28), 5. až 6.Buk Jindřich, 5. až 6.Melena Jan (1,33)

Bakalářský obor Informatika – 2.ročník

1.Benešová Patricie (1,17), 2.Trapáčová Veronika (1,23), 3.Žárský Jiří (1,36), 4. Kazheunikava Valeryia (1,36), 5.Jahnová Kristýna (1,37)

Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie – 1.ročník

1.Snítil Jiří, Bc. (1,00), 2.Čecháková Lucie, Bc. (1,07), 3. až 4.Melena Lukáš, Bc. (1,10), 3. až 4.Jirásek Miroslav, Bc. (1,10), 5.Jírů Michaela, Bc. (1,13)

Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie – 2.ročník

1.Švarc Lukáš, Bc. (1,09), 2.Machat Sebastian, Bc. (1,22), 3. až 4.Bystrianska Lucia, Bc. (1,24), 3. až 4.Řehák Pavel, Bc. (1,24), 5.Krbušek Adam, Bc. (1,29)

Podrobnější výsledky žebříčku školního roku 2014/2015 obsahují  nejlepsich20

 

Školní rok 2013/2014

Výsledky žebříčku školního roku 2013/2014 obsahují  nejlepších 20 v každé kategorii

Fotogalerie

Školní rok 2012/2013

 • Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Informační systémy a technologie
  1. Kopecký Martin, Ing. (1,00), 2. Králová Iveta, Ing. (1,02), 3. Šimůnek Dominik, Ing. (1,05)
  , 4. Pinkas Miroslav, Ing. (1,07), 5. Vojtek Michal, Ing. (1,11)
 •  Absolventi bakalářského oboru Informatika
  1. Černý Ján, Bc. (1,08), 2. Levchenko Natalya, Bc. et Bc. (1,25), 3. Kalecký Karel, Bc. (1,27), 4. Švarc Lukáš, Bc. (1,29), 5. Kačur Andrej, Bc. (1,38)
 •  Bakalářský obor Informatika – 1. ročník
  1. Okosy Michal (1,17), 2. Levý Jan (1,23), 3. Hudák Jan (1,24), 4. Hron Jiří (1,25), 5. Píhrt Tomáš (1,26)
 •  Bakalářský obor Informatika – 2. ročník
  1. Karásek Tomáš (1,06), 2. Čecháková Lucie (1,25), 3. Jírů Michaela (1,33), 4. Vytiska Jakub (1,44), 5. Snítil Jiří (1,45)
 •  Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie po 2 semestrech
  1. Růžičková Veronika, Bc. (1,00), 2. Matějka Martin, Bc. (1,00), 3. Vodička Petr, Bc. (1,10), 4. Miřacký Jan, Bc. (1,11), 5. Jindráček Petr, Bc. (1,15)
 • Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie po 3 semestrech
  1. Opálka Šimon, Bc. (1,44), 2. Vongrej Maroš, Bc. (1,46), 3. Bobuskyy Serhiy, Bc. (1,46), 4. Kalus Vilém, Bc. (1,47), 5. Hanuš Oldřich, Bc. (1,52)
 •  Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie - 2. ročník
  1. Verner Jan, Bc. (1,00), 2. Tlučhoř Tomáš, Bc. (1,18), 3. Tran Dac Ngoc Lam, Bc. (1,23), 4. Blažík Radek, Bc. (1,26), 5. Fiala Lukáš, Bc. (1,27)

Podrobnější výsledky žebříčku školního roku 2012/2013 obsahují prvních 20 nejlepších studentů v každé kategorii

Školní rok 2011/2012

 • Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Informační systémy a technologie (plán E)
  1. Kolín Tomáš, Ing. (1,00), 2. Huňa Tomáš, Ing. (1,07), 3. Jedlička Tomáš, Ing. (1,07), 4. Honová Veronika, Ing. (1,10), 5. Žižka Ondřej, Ing. (1,13)
 • Absolventi bakalářského oboru Informatika (plán E)
  1.  Růžičková Veronika, Bc. (1,12), 2. Linhart Ondřej, Bc. (1,29), 3. Jindráček Petr, Bc. (1,31), 4. Rosenberger Tomáš, Bc. (1,36), 5. Vinc Michal, Bc. (1,38)
 • Absolventi vedlejší specializace Informatika v podnikání
  1. Hološková Kristína, Ing. Bc., Nohejl Jiří, Ing., Paulovičová Marika, Ing., Shykhmanter Dmytro, Bc. 2. Stankovský Jakub, Bc.
 • Bakalářský obor Informatika – 1. ročník (plán E)
  1.  Čecháková Lucie (1,00), 2. Karásek Tomáš (1,00), 3. Andriychuk Nazar (1,17), 4. Jírů Michaela (1,22), 5. Moravec Marek (1,41)
 • Bakalářský obor Informatika – 2. ročník (plán E)
  1.  Černý Ján (1,11), 2. Kalecký Karel (1,23), 3.
  Levchenko Natalya (1,29), Bc. 4. Švarc Lukáš (1,36), 5. Kačur Andrej (1,45)
 • Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie po 2 semestrech (plán E)
  1. Králová Iveta, Bc. (1,00; 63 kr.), 2. Verner Jan, Bc. (1,00; 55 kr.), 3. Jedličková Marta, Bc. (1,09; 62 kr.), 4. Jelínek Ivan, Bc. (1,14; 66 kr.), 5. Fiala Lukáš, Bc. (1,16; 61 kr.)
 • Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie po 3 a 4 semestrech (plán E)
  1. Kopecký Martin, Bc. (1,00), 2. Šimůnek Dominik, Bc. (1,00), 3. Vojtek Michal, Bc. (1,12), 4. Pucholt Vladimír, Bc. (1,14), 5. Legát Tomáš, Bc. (1,17)

Podrobnější výsledky žebříčku školního roku 2011/2012 obsahují prvních 20 nejlepších studentů v každé kategorii.

Školní rok 2010/2011

 • Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Informační systémy a technologie (plán E)
  1. Šlejharová Daniela, Ing. (1,00), 2. Janoušková Irena, Ing. (1,05), 3. Rejnková Petra, Ing. (1,05), 4. Mittner Jan, Ing. (1,10), 5. Margaris Nikos, Ing. (1,12)
 • Absolventi bakalářského oboru Informatika (plán E)
  1. Pinkas Miroslav, Bc. (1,13), 2. Veselka Jiří, Bc. (1,14), 3. Kutišová Magda, Bc. (1,19), 4. Kořistková Barbora, Bc. (1,24), 5. Pytelka Petr, Bc. (1,25)
 • Absolventi vedlejší specializace Informatika v podnikání
  1.-2. Karásková Anna, Bc. , 1.-2. Schlesinger Karel, Bc.
 • Bakalářský obor Informatika – 1. ročník (plán E)
  1. Černý Ján (1,14), 2. Kalecký Karel (1,28), 3. Kačur Andrej (1,32), 4. Švarc Lukáš (1,33), 5. Machat Sebastian (1,44)
 • Bakalářský obor Informatika – 2. ročník (plán E)
  1. Růžičková Veronika (1,17), 2. Jindráček Petr (1,29), 3. Linhart Ondřej (1,32), 4. Rosenberger Tomáš (1,34), 5. Vinc Michal (1,41)
 • Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie po 2 semestrech (plán E)
  1. Jedlička Tomáš, Bc. (1,00; 70 kr.), 2. Huňa Tomáš, Bc. (1,00; 69 kr.), 2. Kolín Tomáš, Bc. (1,00; 69 kr.), 3. Šimůnek Dominik, Bc. (1,00; 60 kr.), 4. Kopecký Martin, Bc. (1,00; 56 kr.), 5. Legát Tomáš, Bc. (1,00; 43 kr.)
 • Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie po 3 semestrech (plán E)
  1. Žižka Ondřej, Bc. (1,14), 2. Růžička Vojtěch, Bc. (1,17), 3. Klička Lukáš, Bc. (1,23), 4. Mareček Jaromír, Bc. (1,31), 5. Čurda Vít, Bc. (1,37)
 • Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie po 4 semestrech (plán E)
  1. Bystřická Radka, Bc. (1,09), 2. Brýl Přemysl, Bc. (1,17), 3. Odehnal František, Bc. (1,30), 4. Langr Lukáš, Bc. (1,32), 5. Novák David, Bc. (1,33)

Podrobnější výsledky žebříčku školního roku 2010/2011 obsahují prvních 20 nejlepších studentů v každé kategorii.

Školní rok 2009/2010

 • Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Informační systémy a technologie (plán E)
  1. Šebesta Michal, Ing. (1,00), 2. Kučera Jan, Ing. (1,05), 3. Trčka Adam, Ing. (1,08), 4. Mizera Jiří, Ing. (1,10), 5. Dražil Michal, Ing. (1,11)
 • Absolventi bakalářského oboru Informatika (plán E)
  1. - 2. Jedlička Tomáš, Bc. (1,16), 1.- 2. Kopecký Martin, Bc. (1,16), 3. Fedoročko Peter, Bc. (1,26), 4. Sládková Pavlína, Bc. (1,34), 5. Sulanská Tereza, Bc. (1,35)
 • Absolventi vedlejší specializace Informatika v podnikání
  1. - 2. Benešová Zuzana, Bc., 1.- 2. Zajíček Jan, Bc., 3. Kopecká Barbora
 • Bakalářský obor Informatika – 1. ročník (plán E)
  1. Jindráček Petr (1,15), 2. Zinchenko Yulia (1,22), 3. Růžičková Veronika (1,24), 4. Urban Pavel (1,29), 5. Ježek David (1,31)
 • Bakalářský obor Informatika – 2. ročník (plán E)
  1. Veselka Jiří (1,08), 2. Kutišová Magda (1,18), 3. Pinkas Miroslav (1,19), 4. Moravcová Jana (1,23), 5. Dudáš Marek (1,24)
 • Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie po 2 semestrech (plán E)
  1. Rejnková Petra, Bc. (1,00), 2. Brýl Přemysl, Bc. (1,06), 3. Janoušková Irena, Bc. (1,09), 4. Margaris Nikos, Bc. (1,12), 5. - 6. Bystřická Radka, Bc.  (1,13, 54 kred.), 5. - 6. Novák David, Bc. (1,13, 54 kred.)
 • Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie po 3 semestrech (plán E)
  1. Svoboda Ondřej, Bc. (1,22), 2. Weigel Tomáš, Bc. (1,25), 3. Lhotan Petr, Bc. (1,30), 4. Oudrnický Jan, Bc. (1,31), 5. Dohnal Martin, Bc. (1,40)
 • Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie – 2. ročník (plán E)
  1. Šlejharová Daniela, Bc. (1,00; 109 kred.), 2. Říha Jan, Bc. (1,00; 102 kred.), 3. Mittner Jan, Bc. (1,13), 4. Prouza Petr, Bc. (1,43), 5. Randl Milan, Bc. (1,44)

Podrobnější výsledky žebříčku školního roku 2009/2010 obsahují prvních 20 nejlepších studentů v každé kategorii.

Školní rok 2008/2009

 • Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Informační systémy a technologie (plán E)
  1.-3. Král Roman, Ing. (1,00), 1.-3. Pavlů Pavel, Ing. (1,00), 1.-3.  Pitka Lukáš, Ing.(1,00), 4. Trčka Adam, Ing.(1,08), 5. Hejl Zdeněk, Ing.(1,09)
 • Absolventi bakalářského oboru Informatika (plán D)
  1. Suchá Ivana, Bc.(1,21), 2. Rubáš Jan, Bc. (1,39), 3. Skokanová Jana, Bc.(1,43), 4. Štrupl Václav, Bc.(1,58), 5. Kloud Daniel, Bc.(1,71)
 • Absolventi bakalářského oboru Informatika (plán E)
  1. Rejnková Petra, Bc.(1,06), 2. Novák David, Bc. (1,19), 3. Janoušková Irena, Bc.(1,22), 4. Slavík Michal, Bc.(1,25), 5. Uhlíř Radek, Bc.(1,31)
 • Absolventi vedlejší specializace Informatika v podnikání
  1.-3. Klimeš Martin, Bc.,  1.-3.  Štencel David, Bc.,  1.-3. Vokoun Marek, Bc.
 • Bakalářský obor Informatika – 1. ročník (plán E)
  1. Veselka Jiří (1,00), 2. Dudáš Marek (1,13), 3. Balhar Jakub (1,14), 4. Kutišová Magda (1,20), 5. Moravcová Jana (1,24)
 • Bakalářský obor Informatika – 2. ročník (plán E)
  1. Kopecký Martin (1,18; 130 kred.), 2. Jedlička Tomáš (1,18; 129 kred.), 3. Fedoročko Peter (1,33), 4. Bobkov Pavel (1,35), 5. Sládková Pavlína (1,38)
 • Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie po 2 semestrech (plán E)
  1. Vašíček Václav, Bc. (1,00; 65 kred.), 2. Šlejharová Daniela, Bc. (1,00; 62 kred.), 3. Mittner Jan, Bc. (1,00; 46 kred.), 4. Slavětínský Václav, Bc. (1,09), 5. Přívratský Miroslav, Bc. (1,10)
 • Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie po 3 semestrech (plán E)
  1. Tezzelová Jana, Bc. (1,07), 2. Kališ Martin, Bc. (1,17), 3. Koucký Jiří, Bc. (1,18), 4. Vávra Pavel, Bc. (1,21), 5. Bosák Martin, Bc. (1,25)
 • Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie – 2. ročník (plán E)
  1. Šebesta Michal, Bc. (1,00; 118 kred.), 2. Seman Vladimír, Bc. (1,25; 102 kred.), 3. Žamberský Martin, Bc. (1,25; 95 kred.), 4. Rufer Filip, Bc. (1,27), 5. Koščejev Anton, Bc. (1,34)

Podrobnější výsledky žebříčku školního roku 2008/2009 obsahují prvních 20 nejlepších studentů v každé kategorii.

 

Předchozí ročníky žebříčku