Termíny

-

-

-

Více... »


Pravidla žebříčku studentů (platná do šk. r. 2007/2008)

Související stránky

Související aktivity

Podle níže uvedených pravidel pro sestavení žebříčku byly žebříčky sestavovány do školního roku 2007/2008 (včetně).

Cílová skupina

Hodnocení se provádí pro studenty bakalářského oboru Informatika, navazujícího magisterského oboru Informační systémy a technologie a vedlejší specializace Informatika v podnikání.

Období

Hodnotí se jednou ročně po ukončení letního semestru, tedy v říjnu. V bakalářském studiu a navazujícím magisterském studiu se do hodnocení započítávají výsledky od začátku daného stupně studia. To tedy znamená, že v hodnocení navazujícího magisterského studia se neprojeví výsledky z bakalářského studia, protože u všech studentů nejsou k dispozici (pokud student studoval bakalářské studium na jiné VŠ).

Kategorie - srovnatelné skupiny

Studenti jsou seskupeni do kategorií, které tvoří ročník příslušného stupně studia. Jedná se o tyto kategorie:

  • Bakalářské studium po 1.ročníku
  • Bakalářské studium po 2.ročníku
  • Bakalářské studium absolventské
  • Navazující magisterské studium po 1.ročníku
  • Navazující magisterské studium po 2.ročníku
  • Vedlejší specializace absolventská

Změny v hodnocení

Změna platná od zpracování žebříčku za období 2008/2009. Od tohoto školního roku jsme přešli na hodnocení žebříčku podle údajů, které jsou dostupné z informačního systému ISIS, konkrétně podle váženého průměrného prospěchu studenta včetně ztracených předmětů. V případě rovnosti průměrů (u studentů na prvních 10 místech, kteří ještě studují) jsme zjišťovali počet získaných kreditů. U studentů vedlejší specializace Informatika v podnikání nemáme přístup k jejich průměrnému prospěchu, proto jsme hodnotili studenty, kteří měli známku jedna ze státní zkoušky ve vedlejší specializaci a ze všech povinných předmětů na vedlejší specializaci.

Kritéria hodnocení bakalářské studium

Hodnoceni jsou všichni studenti, i když studují déle než je standardní doba studia. Do žebříčku jsou zařazováni i znovustudující studenti, ale uznané předměty se započítávají až v kategorie absolventské. SZZ a bakalářské zkoušky se také započítávají až v kategorii absolventské.

Bakalářský studijní program „D“

Pro předměty je rozhodující počet získaných kreditů s určitým výsledkem, pro bakalářské zkoušky počet kreditů předmětů, kterých se bakalářská zkouška týká.

Kredity získané z předmětů Kredity bakalářských zkoušek
Výsledek Váha výsledku Výsledek Váha výsledku
1 1.5 1 2
2 1 2 1.5
3 0.7 3 1
Z 1 4 -1
U (uznáno) 1 U (uznáno) 1
4 -1
N -1

Bakalářský studijní program „E“

Kredity získané z předmětů Státní zkoušky
Výsledek Váha výsledku Výsledek Počet bodů
1 1.5 1 20
2 1 2 15
3 0.7 3 10
U (uznáno) 1 U (uznáno) 15
4 -1 4 -10

Kritéria hodnocení navazující magisterské studium

Hodnoceni jsou studenti za první a druhý ročník studia. Do žebříčku jsou zařazováni i znovustudující studenti, s tím, že uznané předměty mají nižší váhu (1). SZZ na hlavní i vedlejší specializaci a obhajoba diplomové práce nejsou do hodnocení započítávány, protože chceme hodnotit ještě studující studenty. Navíc ale vyhlásíme novou kategorii nejlepších absolventů KIT, kteří budou vyhodnocováni odděleně od žebříčku a vítězům bude rozeslán dopis, budou uvedeni na www KIT a bude jim nabídnuta další spolupráce s katedrou.

Navazující magisterský studijní program „D“

Kredity získané z předmětů
Výsledek Váha výsledku
1 1.5
2 1
3 0.7
Z 1
U (uznáno) 1
4 -1
N -1

Navazující magisterský studijní program „E“

Kredity získané z předmětů
Výsledek Váha výsledku
1 1.5
2 1
3 0.7
U (uznáno) 1
4 -1

Kritéria hodnocení vedlejší specializace

V kategorii vedlejší specializace budou hodnoceny pouze předměty vedlejší specializace a SZZ na vedlejší specializaci.

Vedlejší specializace studijní program „D“

Kredity získané z předmětů Státní zkoušky
Výsledek Váha výsledku Výsledek Počet bodů
1 1.5 1 20
2 1 2 15
3 0.7 3 10
Z 1 4 -10
U (uznáno) 1 U (uznáno) 15
4 -1
N -1

Vedlejší specializace studijní program „E“

Kredity získané z předmětů Státní zkoušky
Výsledek Váha výsledku Výsledek Počet bodů
1 1.5 1 20
2 1 2 15
3 0.7 3 10
U (uznáno) 1 U (uznáno) 15
4 -1 4 -10

Kategorie nejlepších absolventů magisterského studia na KIT

Hodnotí se studenti, kteří dokončili studium hlavní specializace Informační technologie. Hodnotí se výsledky za magisterské studium – předměty i SZZ na hlavní i vedlejší specializaci a obhajoba diplomové práce. Vyhodnocení bude probíhat odděleně od žebříčku a vítězům bude rozeslán dopis, budou uvedeni na www KIT a bude jim nabídnuta další spolupráce s katedrou.

Studijní program „D“

Kredity získané z předmětů Státní zkoušky
Výsledek Váha výsledku Výsledek Počet bodů
1 1.5 1 20
2 1 2 15
3 0.7 3 10
Z 1 4 -10
U (uznáno) 1 U (uznáno) 15
4 -1
N -1

Studijní program „E“

Kredity získané z předmětů Státní zkoušky
Výsledek Váha výsledku Výsledek Počet bodů
1 1.5 1 20
2 1 2 15
3 0.7 3 10
U (uznáno) 1 U (uznáno) 15
4 -1 4 -10