Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín


Poslední termín pro odevzdání bakalářských prací pro obhajobu v únoru 2016

16.12.2015 14:00

Poslední termín odevzdání bakalářských prací pro obhajobu v únoru 2016 je stanoven na 16.12.2015 do 14:00.

Bakalářské práce se odevzdávají v úředních hodinách sekretářky paní Hertlové na sekretariátu KIT (NB415).

Práce je možné odevzdávat od 1.12.2015.