Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín


Poslední termín pro odevzdání bakalářských prací pro obhajobu v únoru 2015

Související aktivity

17.12.2014 14:00

Poslední termín odevzdání bakalářských prací pro obhajobu v únoru 2015 je stanoven na 17.12.2014 do 14:00. Bakalářské práce se odevzdávají v úředních hodinách sekretářky paní Hertlové na sekretariátu KIT (NB415). Bakalářské práce je možné odevzdávat od 1.12.2014