Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín


Výběr vhodných nástrojů automatizace v Cloud Computingu

Související aktivity

Česká pojišťovna v minulých dvou letech provedla řadu změn, kterými do infrastruktury zavedla virtualizaci na všech úrovních – síťová infrastruktura, diskový subsystém, servery Enterprise a midrange třídy, servery lowend a komoditní třídy a koncové stanice. Všechny tyto systémy již běží v produkčním režimu a přinášejí výhody s nimi spojené.

Dalším krokem, který chce Česká pojišťovna provést, je využití potenciálu virtuálních platforem pro zvýšenou míru automatizace procesů deploymentu a správy infrastruktury. Zároveň je nutné provést kroky k zavedení interního účtování provozu infrastruktury a služby infrastruktury „on demand“. Jde tedy o další posun úrovně v rámci maturity modelu Cloud computingu směrem k vyšší efektivitě správy prostředí a poskytování flexibilních služeb business zákazníkům za transparentní a řiditelné ceny.

V rámci zavedení nástrojů pro automatizaci Česká pojišťovna plánuje zavedení nástrojů pro efektivní přípravu a správu testovacích a vývojových prostředí.

Cílem tématu je provést analýzu prostředí v České pojišťovně, sběr základních požadavků na nástroje automatizace a provedení analýzy trhu.

Výběr nástroje pro správu virtualizované infrastruktury:

 • zaměřeno na automatizaci zřizování, rušení, provisioning a vyúčtování služeb
 • optimalizace, konsolidace a standardizace testovacích a vývojových prostředí s využitím automatizace, plánování zdrojů a řízení life cycle

Popis výstupu – detailní kritéria hodnocení práce obou týmů budou představena při kick-offu:

 • přehled nástrojů pro automatizaci na trhu – komerční i opensource
 • posouzení vhodnosti do prostředí České pojišťovny provozované na vmware
 • návrh 2 nejvhodnějších pro použití v České pojišťovně

PODMÍNKY SOUTĚŽE

 • pro kolik týmů maximálně bude soutěž vyhlášena: 2 týmy
 • počet studentů v 1 týmu: 4 (2 z ČVUT a 2 VŠE)
 • hlavní nutné znalosti pro zvládnutí zadání: orientace v problematice
 • jméno a kontakty na konzultanta z firmy:
  • Pavel Hausdorf - vedoucí referátu centrály
   phausdorf@cpoj.cz
  • Ivana Říhová – HR manažer
   ivrihova@cpoj.cz
 • počet konzultačních hodin, na který má každý tým nárok (minimálně 1 maximálně 3): 3 hodiny
 • kde se bude konat úvodní meeting, který proběhne 3 týdny po vyhlášení: v prostorách ČP, Praha 4
 • časový harmonogram průběhu soutěže (kolik času budou mít týmy na zpracování zadání,, přípravu prezentace, atd.): 5 týdnů od zahájení
 • cena pro vítězný tým: Smartphone pro každého člena vítězného týmu

Ostatní informace - v jakém formátu a v jakém rozsahu - bude požadované řešení bude přihlášeným týmům sděleno během úvodního meetingu včetně dalších podkladů.
Tím bude soutěž oficiálně odstartovaná.

Harmonogram:

Vyhlášení 3.10. Od termínu vyhlášení soutěžního zadání (na začátku semestru) mají studenti 3 týdny na přihlášení a vytvoření týmů. Ve čtvrtém týdnu proběhne kick-off meeting s přihlášenými týmy. Po té mají týmy 4 až 5 týdnů na zpracování zadání. Pak následuje prezentace výsledků a vyhlášení týmu, který zadání zvládl nejlépe. Během zpracovávání zadání mají týmy možnost konzultovat jak osobně tak i mailem nebo telefonicky své postupy.

 

Další informace na: