Termíny

14.5.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »


Competitive Intelligence aneb jak získat konkurenční výhodu

Molnár Zdeněk: Competitive Intelligence, aneb jak získat konkurenční výhodu. Nakladatelství Oeconomica, 2012, 256 stran, ISBN: 978-80-245-1908-1.
Anotace.
Kniha „Competitive Intelligence, aneb jak získat konkurenční výhodu“ je první česky psanou monografií, která je věnována poměrně novému pojmu, který se v češtině někdy označuje jako konkurenční zpravodajství a který vznikl v USA až koncem sedmdesátých let minulého století. Účelem knihy je proto především podat čtenářům ucelený a zevrubný přehled o tom co je a co není Competitive Intelligence a inspirovat a motivovat je k tomu, aby metody a postupy Competitive Intelligence nejen dále studovali, ale především využívali.
Kniha ukazuje, jak systematickou realizací tzv. „zpravodajského cyklu“ může být dosaženo hlavního cíleCompetitive Intelligence, tj. zvýšení a udržení konkurenceschopnosti organizace a snížení rizika porážky v konkurenčním boji.
Kniha je členěna celkem do deseti kapitol a čtyř případových studií a nabízí bohatou bibliografii vhodnou pro další studium. Vedle popisu vlastních metod a postupů Competitive Intelligence najde čtenář v knize obsáhlý přehled internetových informačních zdrojů, včetně sociálních sítí, využitelných pro řešení úloh Competitive Intelligence a je seznámen s důležitou úlohou tzv, „informačního průmyslu“. V konkurenčním boji je rozhodující čas a proto jsou v knize také stručně popsány speciální softwarové aplikace, které výrazně zrychlují a zkvalitňují řešení běžných úloh Competitive Intelligence. Problematice efektivnosti Competitive Intelligence a jeho implementace, zejména v malých středních podnicích, jsou věnovány závěrečné kapitoly knihy.
Kniha je určena široké odborné veřejnosti, zejména však všem manažerům, kteří jsou zodpovědní za strategický rozvoj firem a organizací, pracovníkům informatických útvarů a studentům vysokých škole ekonomicko - manažerského nebo informatického zaměření.