Termíny

-

-

-

Více... »


Java 7 učebnice objektové architektury pro začátečníky

Kniha ještě dále dotahuje koncepci nastolenou svými předchůdkyněmi. Vychází z toho, že čím dále tím větší procento programů je vytvářeno nejrůznějšími generátory kódu. Oblast, která bude automatizaci ještě dlouho vzdorovat, je návrh architektury programů. Klasicky orientované učebnice programování, které se soustředí především na výklad tvorby kódu, tak neučí to, co by se jejich čtenáři měli naučit především – navrhovat dobrou architekturu. Tato učebnice se snaží tuto mezeru zaplnit.