Termíny

-

-

-

Více... »


Management podnikové informatiky

Kniha obsahuje popis struktury a obsahu modelu řízení podnikové informatiky (Management of Business Informatics, MBI), který je výsledkem práce týmu pracovníků Katedry informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze.

Cílem řešení modelu a této publikace je nabídnout pracovníkům, kteří řídí informatiku v podnicích Termínem podnik (a následně podnikovou informatikou) zde rozumíme nejrůznější typy podniků a organizací, včetně organizací veřejné správy, pro něž nejsou informační technologie hlavním předmětem podnikání, konzistentní a flexibilní metodickou podporu řízení podnikové informatiky a nejlepší praktiky oboru. Aplikací modelu by podnik měl dosáhnout zvýšení výkonnosti podnikové informatiky, tj. zejména zvýšení kvality, dostupnosti, bezpečnosti a efektivity informatických služeb, a tím zprostředkovaně by měl dosáhnout také zvýšení výkonnosti podniku.
MBI nabízí pracovníkům podnikové informatiky dvě alternativy využití. Managementu podnikové informatiky umožňuje vytvoření efektivního systému řízení podnikové informatiky založeného na nejlepších praktikách oboru. Na druhé straně MBI nabízí jednotlivým IT specialistům vzory řešení problémů, které se vyskytují na strategické, taktické i operativní úrovni. IT specialisté mohou nalézt návod řešení aktuálního problému pomocí navigačního mechanizmu založeného na životních situacích a dalších přístupových mechanismech. Například životní situace „Potřebuji snížit náklady na informatiku“ navede uživatele na ty úlohy MBI a související dokumenty, metriky atd., které se týkají měření nákladů na informatiku a které popisují možné cesty snižování IT nákladů.